LL-472: Kristin Evju om læreres erfaring med det samiske

Hvordan undervises det om det samiske i norsk skole? Undervises det nok om dette? Opplever lærerne selv å ha kompetanse om dette? Hvordan møtes dette i klasserommet? Jeg snakker med stipendiat og universitetslektor Kristin Evju ved Samisk senter og Universitetet i Tromsø om dette når vi nå nærmer oss den samiske nasjonaldagen, 6. februar.

Intervjuet på Spotify
Intervjuet på Soundcloud
Intervjuet på Apple Podkaster

Kristin Evju ved Universitetet i Tromsø


Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk: Undervisning om samiske temaer i skolen – betydninga av kompetanse og urfolksperspektiv for en inkluderende praksis

Bok: Urfolk og nasjonale minoriteter i skole og lærerutdanning


Mitt intervju med Torjer Olsen og Bengt-Ove Andreassen

Mitt intervju med Asbjørn Kolberg

Mitt intervju med Hilde Sollid

Mitt intervju med Vanja Tørresdal

Mitt intervju med Mari Kristine Jore

Mitt intervju med Astri Andresen

Mitt intervju med Kajsa Kemi Gjerpe

Mitt intervju med Kari Hagatun

Lektor Lomsdalens innfall på sosiale media:
Instagram: @lektorlomsdalen
Twitter: @lektorlomsdalen
Bluesky: @lomsdalen.bsky.social
Mastodon: @Lomsdalen@oslo.town
Facebookside: Lektor Lomsdalen
Facebookgruppe: Lektor Lomsdalens innfall


Abonnér på podkasten:

AcastApple PodcastsGoogle PodcastsCastBoxiTunesRSSSoundCloudSpotifyTuneIniHeartRadio


Denne podkastepisoden er reklamestøttet:
Denne podkastepisoden er produsert med støtte fra Fagbokforlaget og inneholder derfor reklame for en av produktene fra eller tjenestene til Fagbokforlaget. Les mer om reklame på Lektor Lomsdalens innfall her.

2 kommentarer om “LL-472: Kristin Evju om læreres erfaring med det samiske”

Legg igjen en kommentar