LL-249: Kristin Clemet om norsk skole

Hva tenker en tidligere statsråd med ansvar for skole om sin egen statsrådtid og det som skjedde da, og hva tenker vedkommende om det som har skjedd siden? Jeg snakker med tidligere statsråd Kristin Clemet om det hun opplevde at hun fikk til den gang da, og utviklingen i ettertid. Vi snakker blant annet om reformer og nasjonale prøver.

Intervjuet på Spotify
Intervjuet på Soundcloud
Interjuet på Apple Podkaster

Foto: CF Wesenberg / Kolonihaven.no

Kristin Clemet hos Civita

Kristin Clemet på Twitter

Civita

Clemets blogg


Blogg: Kan skolepolitikk bli tema i valgkampen enda en gang?

Utdanningsnytt: Jeg er bekymret for de sterke kreftene i Utdanningsforbundet og på venstresiden

Aftenposten: Det er 100.000 lærere i norsk skole. Hvor mange av dem er drømmelærere?


Mitt intervju med Erik Lunde

Mitt intervju med Kjersti Lien Holte

Mitt intervju med Lisbet Morland

Mitt intervju med Emil Gadolin

Mitt intervju med Martin Henriksen

Mitt intervju med Camilla Hagevold

Mitt intervju med Øyunn Stokkeland Kåset

Mitt intervju med Håkon Nakkerud Opedal

Mitt intervju med Audun Lysbakken

Mitt intervju med Henrik Asheim

Livepodkasten om bergensk skolepolitikk


Lektor Lomsdalens innfall på sosiale media:
Instagram: @lektorlomsdalen
Twitter: @lektorlomsdalen
Bluesky: @lomsdalen.bsky.social
Mastodon: @Lomsdalen@oslo.town
Facebookside: Lektor Lomsdalen
Facebookgruppe: Lektor Lomsdalens innfall