LL-252: Torkel Brekke om hva vi skal ha istedenfor KRLE-faget

Må vi ha et religionsfag i skolen? Hvis vi skal ha det, hva skal vi fylle det med av faglig innhold? Hva er nødvendig og hva kan vi forkaste? Hva er for avansert? Hvis vi ikke skal ha et religionsfag, hvor skal vi da gjøre av den nødvendige faglige informasjonen? Jeg snakker med professor Torkel Brekke ved OsloMet. Han er også religionshistoriker hos Civita og leder for Civita-akademiet.

Intervjuet på Spotify
Intervjuet på Soundcloud
Intervjuet på Apple Podkaster

Torkel Brekke hos OsloMet

Torkel Brekke hos Civita

Torkel Brekke på Twitter


Khrono: Religions- og livssynsfaget – stadig mer aktuelt?

Civita: Hvor sentralt bør religion være i skolen?

Civita: Religion ut av skolen

Aftenposten: Religion ut av skolen

Vårt Land: Ingen undergang uten religionsfag


Mitt andre intervju med Inge Andersland

Mitt intervju med Trine Anker

Mitt intervju med Sissel Undheim

Mitt intervju med Asbjørn Dyrendal

Mitt intervju med Marie von der Lippe

Mitt intervju med Jane Skjoldli

Mitt intervju med Lars Laird Iversen

Mitt intervju med Ingvill Thorson Plesner

Mitt første intervju med Inge Andersland


Lektor Lomsdalens innfall på sosiale media:
Instagram: @lektorlomsdalen
Twitter: @lektorlomsdalen
Bluesky: @lomsdalen.bsky.social
Mastodon: @Lomsdalen@oslo.town
Facebookside: Lektor Lomsdalen
Facebookgruppe: Lektor Lomsdalens innfall


Abonnér på podkasten:

AcastApple PodcastsGoogle PodcastsCastBoxiTunesRSSSoundCloudSpotifyTuneIniHeartRadio


Denne podkastepisoden er reklamestøttet:
Denne podkastepisoden er produsert med støtte fra Cappelen Damm Utdanning og inneholder derfor reklame for en av produktene fra eller tjenestene til Cappelen Damm Utdanning. Les mer om reklame på Lektor Lomsdalens innfall her.