LL-180: Sissel Undheim om populærkultur i religionsfaget

I de nye læreplanene for religionsfagene i skolen, KRLE og Religion og etikk, så har populærkultur funnet sin plass i fagene. Hva er egentlig dette? Hva kan og bør vi trekke inn når det kommer til disse emnene? Jeg snakker med professor Sissel Undheim ved Universitetet i Bergen for å få en klarere idé om hva jeg skal lære bort til elevene mine neste høst.

Intervjuet på Soundcloud
Intervjuet i iTunes
Intervjuet på Spotify

Sissel Undheim hos UiB

Sissel Undheim på Twitter

Universitetet i Bergen


Religionsoraklene

Young: The Sacred Power of Lego-Chi: Mediatized Spirituality in Lego, Legends of Chima

Bok: Religion i skolen


Mitt intervju med Marie von der Lippe

Mitt intervju med Jane Skjoldli

Mitt intervju med Ingunn Marie Eriksen

Mitt intervju med Lars Laird Iversen

Mitt intervju med Ingvill Thorson Plesner

Mitt intervju med Jørg Arne Jørgensen

Mitt intervju med Ida Lindtveit Røse

Mitt intervju med Øyvind Andre Fosse

Mitt intervju med Inge Andersland