LL-63: KRLE-boken Store Spørsmål, religionsfaget, og steinerpedagogikk

Jeg snakker med Jørg Arne Jørgensen, en av forfatterne bak KRLE-boken “Store Spørsmål”. Vi snakker om boken og valgene som ble tatt i utarbeidelsen av den, om KRLE-faget i seg selv, og vi snakker også om hva den offentlige skolen kan lære av Steinerskolene. Oppbyggingen av KRL/RLE/KRLE-fagene har vært omstridd stort sett i hele fagets levetid, og er et viktig tema.

Lenke til episoden på Soundcloud
Lenke til episoden på iTunes
Lenke til episoden på Spotify

Ordbok

KRLE = Kristen, Religion, Livssyn, og Etikk

KRL = Kristendoms- Religions- og Livssynskunnskap

RLE = Religion, Livssyn, og Etikk

Interessante lenker relatert til episoden:

Jørgs blogg

Aschehoug: Store Spørsmål 8-10

Religionslærerforeningen

NOU2015:8: Ludvigsenutvalget

Fra KRL til RLE

KRL-dommen

Human-Etisk Forbund om KRLE

KRLE-filmen

Staten og KRL-faget tapte i Strasbourg

Når bokstavene betyr noe

RLE-lærergruppa

Aftenbladet: En selvødeleggende suksesshistorie

Aftenbladet: Transhumanismens evangelium

Aftenbladet: Religionsprofessor: Ikke hørt om noe lignende

Aftenbladet: Eit nytt natursyn må til; me må sjå naturen som noko heilag

Aftenbladet: Gjekk frigjeringa for langt for fort? 

Aftenbladet: Menneskeverd utan grunnlag 

Aftenbladet: Me har hatt ti år med målstyrt skule, utan merkbart betre faglege resultat

Aftenbladet: Norske kunnskapar om religion strandar ofte på eit banalt nivå

Aftenbladet: Frihet uten retning

Aftenbladet: Visjoner og vrangforestillinger

Aftenbladet: Dei edle ville

Mitt intervju med Didrik Søderlind

Mitt intervju med Halvor Nordhaug

Mitt intervju med Ingrid Rosendorf Joys

Mitt intervju med Ivar Braut

Mitt intervju med Jane Skjoldli

Mitt intervju med Levi Fragell

Mitt intervju med Marie von der Lippe

Mitt intervju med Sjømannskirken

Mitt intervju med Iyad El-Baghdadi

Mitt intervju med Marianne Bøe