LL-31: Den siste konservative biskopen – i samtale med biskop Ivar Braut

Valget av Ivar Braut til ny biskop i Stavanger bispedømme vakte oppsikt. På tross av at Åpen folkekirke hadde muligheten til å velge blant kandidater som sto nærmere dem selv så ble en av de konservative kandidatene valgt til ny biskop. Jeg snakker med Ivar Braut om dette, om kirkens plass i samfunnet, og om dialog.

Lenke til episoden på Soundcloud
Lenke til episoden på iTunes
Lenke til episoden på Spotify


Interessante lenker relatert til episoden:

Ivar Braut på Wikipedia

Ivar Braut i Store Norske Leksikon

Kirken: Stavanger bispedømme ønsker Ivar Braut velkommen

NRK: Stavanger har fått ny biskop

Stavanger Aftenblad: Bekreftet, Ivar Braut blir ny biskop

Vårt Land: Gammelt budskap fra nyvigslet biskop

Framtid i Nord: Kontroversiell brobygger vigsles til ny biskop i Stavanger

Vårt Land: Vil prioritere sine ‘egne’ biskoper

Vårt Land: Åpen folkekirke ønsker «en av sine egne» til ny biskop

Vårt Land: Valget av Ivar Braut som ny biskop omtalt som «et svik»

Dagen: Derfor ble Braut valgt til ny biskop

Dagsavisen: Biskopvalget skaper splid

Åpen folkekirke

Åpen folkekirke på Wikipedia

Åpen folkekirke på Facebook

Levende folkekirke

Levende folkekirke på Wikipedia

Mitt intervju med Halvor Nordhaug

Mitt intervju med Ingrid Rosendorf Joys

Mitt intervju med Levi Fragell

Mitt intervju med Jane Skjoldli

Mitt intervju med Marie von der Lippe