LL-17: Dialog, samarbeid og motsetninger

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn er på mange måter unikt, blant annet fordi også de sekulære humanistene/ateistene er en del av rådet. På tross av viktigheten for dialog på livssynsområdet og en 20-åring historie så er det et forum som jeg tror mange har lite informasjon om, selv religionslærere. Jeg prater derfor med Ingrid Rosendorf Joys som er leder for rådet. Om dialog, samarbeid og motsetninger.

Lenke til episoden på Soundcloud
Lenke til episoden på iTunes
Lenke til episoden på Spotify

Interessante lenker relatert til episoden:

Ingrid Rosendorf Joys hos katolsk.no

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

Samarbeidsrådet på Facebook

Lokale dialoggrupper

Helge Svare: STL som dialogorganisasjon

Vårt Land: 20 år med samarbeid, tro og livssyn

STLs krønike

Human-Etisk Forbund

Den norske kirke

Den katolske kirke

Islamsk råd

Mitt intervju med Sjømannskirken på Gran Canaria

Mitt intervju med Levi Fragell

Mitt intervju med biskop Halvor Nordhaug