LL-195: Trine Anker om fagfornyelsen og ungdoms forhold til religion

Hva tenker ungdommer om religion? Bryr de seg i det hele tatt om fenomenet? Hva med forskjellene mellom de som ikke bryr seg og de som tror? Hva trenger vi som lærere å vite om dette?

Jeg har snakket med Trine Anker, professor ved Menighetsfakultetet, om ungdoms forhold til religion, og ikke minst om de nye læreplanene i KRLE-faget. Hva skal vi som lærere tenke om dem?

Intervjuet på Soundcloud
Intervjuet i iTunes
Intervjuet på Spotify

Trine Anker på MF


Agenda Magasin: Snakk med ungdom om 22. juli!

Religionsoraklene: Hva har fandom med religion å gjøre?


MItt intervju med Sissel Undheim

Mitt intervju med Asbjørn Dyrendal

Mitt intervju med Marie von der Lippe

Mitt intervju med Jane Skjoldli

Mitt intervju med Lars Laird Iversen

Mitt intervju med Ingvill Thorson Plesner

Mitt intervju med Inge Andersland