LL-506: Christian Lomsdalen om kjønn, fritak og religion

Hvordan fungerer fritaksretten i norsk skole og hva innebærer det når ulike menneskerettigheter krasjer med hverandre? Hvordan gjør man avveininger mellom ulike menneskerettigher? Hva står opp mot hverandre og på spill når familier eller elevene selv ber om fritak fra kroppsøving på religiøst grunnlag? Hvordan fungerer fritaksretten og hva vet vi om kjønnsdelt svømmeundervisning i norsk skole? Dr. Beate Goldschmidt-Gjerløw ved Universitetet i Oslo intervjuer Christian Lomsdalen, stipendiat ved Universitetet i Bergen om hans siste artikkel.

Intervjuet på Spotify
Intervjuet på Soundcloud
Intervjuet på Apple Podkaster

Christian Lomsdalen hos UiB

Christian Lomsdalen på Twitter

Stipendiat Christian Lomsdalen på Facebook

Fritaksretten.no


Artikkel: Islam, Kjønn, og Fritaksproblematikk i Skolen

Artikkel: Motstridende rettigheter i klasserommet og fordommer mot enkeltgrupper

Utdanningsnytt: Foreldrene som ville bytte ut en homofil lærer

Norsk Pedagogisk Tidsskrift: Fritaksklagene jeg ikke fant

Prismet: Fritak og religiøse spenninger i skolen

Masteroppgave: Den besværlige fritaksretten. Om klagesaker og henvendelser gjort til fylkesmannsembetene knyttet til Opplæringsloven §2-3a


Mitt intervju med Marie von der Lippe

Mitt intervju med Trine Anker

Mitt andre intervju med Inge Andersland

Mitt tredje intervju med Inge Andersland

Mitt intervju med Beate Goldschmidt-Gjerløw

Beates første intervju med Christian Lomsdalen

Lektor Lomsdalens innfall på sosiale media:
Instagram: @lektorlomsdalen
Twitter: @lektorlomsdalen
Bluesky: @lomsdalen.bsky.social
Mastodon: @Lomsdalen@oslo.town
Facebookside: Lektor Lomsdalen
Facebookgruppe: Lektor Lomsdalens innfall


Abonnér på podkasten:

AcastApple PodcastsGoogle PodcastsCastBoxiTunesRSSSoundCloudSpotifyTuneIniHeartRadio


Denne podkastepisoden er reklamestøttet:
Denne podkastepisoden er produsert med støtte fra Fagbokforlaget og inneholder derfor reklame for en av produktene fra eller tjenestene til Fagbokforlaget. Les mer om reklame på Lektor Lomsdalens innfall her.

En kommentar om “LL-506: Christian Lomsdalen om kjønn, fritak og religion”

Legg igjen en kommentar