Marie von der Lippe ved UiB om religionsfagene i skolen

Reprise fra 7. mars 2017.

En av temaene som oftest har gått igjen på podkasten er de norske religionsfagene og innholdet i dem. Det har nok blitt preget av at jeg selv etterhvert har blitt fagdidaktiker på området. Derfor er det ikke rart at det har blitt en gjenganger på podkasten. Viktig er det likevel derfor å etablere hva slags fag er det vi har i skolen og det gjør jeg i denne samtalen med professor Marie von der Lippe ved Universitetet i Bergen. Vi snakker om de to religionsfagene vi har i den norske skolen. I motsetning til hva mange tror så har vi faktisk flere, med religionsfagene i grunnskolen og videregående. Faget i grunnskolen er det faget som det har vært mest bråk rundt i skolen, og vi snakket om hvorfor det er så mye bråk, og hva vi burde gjøre med faget så det kan bli best mulig.

Reprisen på Spotify
Reprisen på Soundcloud
Reprisen på Apple Podkaster

Intervjuet på podkasten


Marie von der Lippe hos UiB

Religionsoraklene

Religionsvitenskap på UiB


Bok: Religion i skolen

Bok: Fordommer i skolen Gruppekonstruksjoner, utenforskap og inkludering


Ordliste:

KRLE = Kristen, Religion, Livssyn, og Etikk

KRL = Kristendoms- Religions- og Livssynskunnskap

RLE = Religion, Livssyn, og Etikk


Religionsoraklene: Hvordan underviser man religion

Religionslærerforeningen

Knut Melværs kritikk av verdensreligionsmodellen

NOU2015:8: Ludvigsenutvalget

Fra KRL til RLE

KRL-dommen

Human-Etisk Forbund om KRLE

KRLE-filmen

Staten og KRL-faget tapte i Strasbourg

Når bokstavene betyr noe

RLE-lærergruppa


Mitt første intervju med Inge Andersland

Mitt andre intervju med Inge Andersland

Mitt tredje intervju med Inge Andersland

Mitt intervju med Michael Hertzberg

Mitt intervju med Trine Anker

Mitt intervju med Sissel Undheim

Mitt intervju med Torkel Brekke

Lektor Lomsdalens innfall på sosiale media:
Instagram: @lektorlomsdalen
Twitter: @lektorlomsdalen
Bluesky: @lomsdalen.bsky.social
Mastodon: @Lomsdalen@oslo.town
Facebookside: Lektor Lomsdalen
Facebookgruppe: Lektor Lomsdalens innfall


Abonnér på podkasten:

AcastApple PodcastsGoogle PodcastsCastBoxiTunesRSSSoundCloudSpotifyTuneIniHeartRadio


Denne podkastepisoden er reklamestøttet:
Denne podkastepisoden er produsert med støtte fra Cappelen Damm Utdanning og inneholder derfor reklame for en av produktene fra eller tjenestene til Cappelen Damm Utdanning. Les mer om reklame på Lektor Lomsdalens innfall her.

2 kommentarer om “Marie von der Lippe ved UiB om religionsfagene i skolen”

Legg igjen en kommentar