Tjalve Madsen fra HVL om overordnet del og skolen vi behøver

Reprise fra 13. juni 2017.

Et grunnleggende spørsmål på denne podkasten har vært spørsmålet om vi har den skolen vi behøver og hva som eventuelt skal til for at vi oppnår en slik skole. Mange av de jeg har intervjuet har hatt mye å si om akkurat dette og har hatt en del visjoner for hva skolen kan og bør være. En av de jeg intervjuet om dette var lærerutdanner Tjalve Madsen fra Høgskulen på Vestlandet. Vi snakket om 6-årsreformen, de praktisk-estetiske fagene, dybdelæring, mestring, frafall, og fargespillpedagogikk. I denne episoden snakket vi om skolen vi har, kompetansebegrepet, lærertetthet, og Hattie.

Reprisen på Spotify
Reprisen på Soundcloud
Reprisen på Apple Podkaster

Intervjuet på podkasten


Tjalve Madsen på Høgskulen på Vestlandet

Tjalve Madsen på Youtube

Tjalve Madsen på Twitter


Ludvigsenutvalgets rapport: NOU2015:8

Nåværende generell del av læreplanen

Høringsforslag ny generell del av læreplanen

Regjeringens blogg for ny generell del av læreplanen

Overordnet del


Aftenposten: Fremtidens skole må ha mer dybdekunnskap og mindre overflatelæring

Lærerbloggen: Fra Dannelse til «Læringstrykk»?

Bergens Tidende: Oppskriften på Fargespill

Utdanningsnytt: Lærerutdanningsleder har stor tro på profesjonsetisk råd 

Bergens Tidende: Pedagogisk medisin med bivirkninger

Bergens Tidende: Mobbing er med i utdanningen

Bergens Tidende: Det norske skolekuppet

Youtube: Lærende Nettverk – IKT implementering – Den sosiale dimensjon

Youtube: Education for Democracy HiB/BUC

Youtube: Interkulturell pedagogikk og Fargespillmetodikk ved HiB

Youtube: PEL oppstartsuken


Mitt intervju med Roar Ulvestad

Mitt intervju med Gunnar Østgaard

Mitt intervju med Svein Sjøberg

Mitt intervju med Per Ødegaard

Mitt intervju med Camilla Hagevold

Min panelsamtale om fremtidens skole

Lektor Lomsdalens innfall på sosiale media:
Instagram: @lektorlomsdalen
Twitter: @lektorlomsdalen
Bluesky: @lomsdalen.bsky.social
Mastodon: @Lomsdalen@oslo.town
Facebookside: Lektor Lomsdalen
Facebookgruppe: Lektor Lomsdalens innfall


Abonnér på podkasten:

AcastApple PodcastsGoogle PodcastsCastBoxiTunesRSSSoundCloudSpotifyTuneIniHeartRadio


Denne podkastepisoden er reklamestøttet:
Denne podkastepisoden er produsert med støtte fra Cappelen Damm Utdanning og inneholder derfor reklame for en av produktene fra eller tjenestene til Cappelen Damm Utdanning. Les mer om reklame på Lektor Lomsdalens innfall her.