LL-2016-05: I samtale med utdanningsulven – om fremtidens skole, læreplaner, og behovet for praktisk-estetiske fag

Jeg snakker med mangeårig lærer og tillitsvalg i Utdanningsforbundet i Bergen, Roar Ulvestad. Roar Ulvestad er en klar stemme for behovet for å møte elevene der de er, for å minske fokuset på konkurranse og øke fokuset på ferdigheter og kunnskaper, og for å ha et økt fokus på de praktisk-estetiske fagene. Han har en yrkesbakgrunn som lærer på steinerskole, men jobber i dag i den offentlige skolen. Nylig har han vært aktuell med å lage sin egen, og nye, generell del av læreplanen. I frykt for hva som kan bli resultatet av Torbjørn Røe Isaksens prosjekt for å lage en ny generell del av læreplanen som passer bedre med kunnskapsløftet.

Lenke til podkastepisoden på Soundcloud

Lenke til podkastepisoden på iTunes


Interessante lenker knyttet til samtalen:

Utdanningsulven – Roar Ulvestads skoleblogg

Ulvestad presenterer sin alternative generelle del i Agenda Magasin

En alternativ vri på den generelle delen

Utdanningsforbundets møte om arbeidet med ny generell del av læreplanen

Kunnskapsdepartementets blogg om ny generell del av læreplanen

Regjeringen ønsker ny generell del av læreplanen

NOU2015:8 – Ludvigsen-utvalget: Fremtidens skole

Aftenposten om Ludvigsen-utvalget

Aftenposten med fem konkrete endringer på grunn av Ludvigsen-utvalget

Ludvigsen selv forklarer i ny kronikk hvorfor dybdelæring er viktig

Ken Robinson – Do schools kill creativity?

Christian Lomsdalen er lektor, småbarnsfar og alltid engasjert. Ateist, feminist og humanist, og nå også podkaster.

Author Socials Følg meg på sosiale media

61 Comments on LL-2016-05: I samtale med utdanningsulven – om fremtidens skole, læreplaner, og behovet for praktisk-estetiske fag

What do you think?

Note: Your email address will not be published

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>