LL-234: Tom Are Trippestad om den ideologiske kampen i norsk skole

Hvor er norsk skole i dag og hvor vil vi med skolen? Hvilke prinsipper ligger til grunn for skolen og læring i dag? Hva betyr egentlig tillit og hva har alt dette med Star Trek å gjøre? Jeg snakker med Tom Are Trippestad, professor ved Høgskulen på Vestlandet om norsk skole, skolestyring, læring, og hva elevene trenger å lære på skolen.

Intervjuet på Soundcloud
Intervjuet på Spotify
Intervjuet på Apple Podkaster

Tom Are Trippestad på Høgskulen på Vestlandet

Tom Are Trippestad på Twitter


Khrono: Politikerløftet – den nødvendige debatten

Bok: The Struggle for Teacher Education

Doktoravhandling: Kommandohumanismen. En kritisk analyse av Gudmund Hernes’ retorikk, sosiale ingeniørkunst og utdanningspolitikk.

Khrono: «I lang tid vil det være umulig å hente ut gevinster av reformene, fordi det reformeres for hurtig og fordi reformene er for store»


Mittt intervju med Eirik Irgens

Mitt intervju med Espen Schaanning

Mitt intervju med Eldar Taraldsen

Mitt intervju med Camilla Hagevold

Mitt intervju med Kjell Horn

Mitt intervju med Gunnar Østgaard

Mitt intervju med Tjalve Madsen

Mitt intervju med Svein Sjøberg

Mitt intervju med Roar Ulvestad


Lektor Lomsdalens innfall på sosiale media:
Instagram: @lektorlomsdalen
Twitter: @lektorlomsdalen
Bluesky: @lomsdalen.bsky.social
Mastodon: @Lomsdalen@oslo.town
Facebookside: Lektor Lomsdalen
Facebookgruppe: Lektor Lomsdalens innfall