LL-10: Et mer reelt elevdemokrati, Nyskolen i Oslo

Jeg møter sosiallærer Martin Johannessen og rektor Sunniva Sandanger ved Nyskolen i Oslo. En skole med et utvidet elevdemokrati i forhold til de fleste andre skoler i Norge. Elevene kan i stor grad påvirke sin egen skolehverdag i skolens saksmøter. Et godt eksempel på at elevdemokrati kan være noe annet enn å bestemme om det skal være taco eller gryte på skoleballet. Som Sunniva Sandanger selv skriver: “For å lære demokrati, må vi øve på demokrati. Da må elevene øve på å ta valg. De må ha mest mulig frihet, så mye frihet som vi får til, uten at vi ødelegger for oss selv eller andre. Demokrati betyr ikke at alle gjør akkurat som de vil hele tiden“. Hør podkasten for mer informasjon om hvordan det fungerer.

Lenke til episoden på Soundcloud
Lenke til episoden på iTunes
Lenke til episoden på Spotify

Interessante lenker relatert til episoden:

Nyskolens hjemmeside

Lærerbloggen

Manifest for Nyskolen

Hva er Nyskolen – en samling på fem essay fra Sunniva Sandanger

“Demokratiet har talt – lekser en saga blott” i Utdanningsnytt

NOU 2015:2 “Å høre til” fra Djupedalsutvalget

NOU 2014:7 “Elevenes læring i fremtidens skole” fra Ludvigsenutvalget

NOU 2015:8 “Fremtidens skole” fra Ludvigsenutvalget

Generell del av læreplanen

Debatt hos Utdanningsforbundet om generell del av læreplanen

Nettside for ny generell del av læreplanen

Intervju med Frode Fredriksen om mobbing

Intervju med Agathe Waage elevdemokrati

Intervju med Roar Ulvestad om fremtidens skole

58 kommentarer om “LL-10: Et mer reelt elevdemokrati, Nyskolen i Oslo”

Legg igjen en kommentar