LL-44: Nina Fjeldheim forteller om Humanistskolen

Rektor Nina Fjeldheim forteller om hverdagen på og opplegget til Humanistskolen. Humanistskolen er en sjelden fugl i norsk skolefauna – ikke bare er det en ikke-religiøs religiøs friskole, det er også den eneste skolen jeg vet om som bare har et klassetrinn hvert skoleår. Skoleåret som starter neste uke vil det bare være 10. som befolker skolen, før de starter på nytt med 8. neste år igjen.

Lenke til episoden på Soundcloud
Lenke til episoden på iTunes
Lenke til episoden på Spotify


Interessante lenker relatert til episoden:

Humanistskolen

Om Humanistskolen

Humanistskolen på Twitter

Humanistskolen på Wikipedia

Humanistskolen på Facebook

Humanistskolen på Skoleporten

Humanistskolens godkjenningsprosess

Aftenposten: Får ikke åpne humanistisk skole

Likestillings- og diskrimineringsombodet: 12/793: Spørsmål om diskriminering på grunn av livssyn ved søknad om godkjenning av privatskole 

Likestillings- og diskrimineringsombodet: Humanistskolen skal vurderast på nytt 

Fritanke: Blir Humanistskolen trenert?

Aftenposten: Forskjellsbehandlet ikke-religiøs skole

Fritanke: Lovavdelingen støtter Humanistskolen

Fritanke: SV avviser politisk trenering av Humanistskolen

Dagen: Planlegger start for humanistisk skole høsten 2014

Vårt Land: Ateist får starte privatskole

Vårt Land: Skal åpne flere 
humanistskoler

Morgenbladet: Og kanskje kommer Dawkins

Fritanke: Fortsatt bare to humanistskoler i drift

Abelia: Nina Fjeldheim, Humanistskolen

Minerva: Livssynshumanismen – ”det livssynsnøytrale livssyn”

Mitt intervju med Nyskolen i Oslo

Mitt intervju med UWC Red Cross Nordic

Mitt intervju med Baste Bruarøy

Mitt intervju med Christian Beck