LL-238: Kjersti Gjøviken om EnSpire-skolene

Hva er en Enspire-skole? Hvordan tenker du at en skole ville sett ut om den la til entreprenørskap som metode og som grunnleggende ferdighet? Hva skiller dette fra offentlige skoler, før og etter fagfornyelsen? Jeg snakker med Kjersti Gjøviken, rektor ved EnSpire Neverdal og vi snakker om hennes skole og hva en EnSpire skole er. Vi snakker også om hvordan det har vært for en friskole å skulle lage nye læreplaner og få de godkjent etter hvert som fagfornyelsen har kommet mer og mer i mål.

Intervjuet på Spotify
Intervjuet på Soundcloud
Intervjuet på Apple Podkaster

EnSpire Norge

EnSpire Neverdal


Kulingen: Etablerer hjertetelefon for elevene

Udir: Neverdal EnSpire


Mitt intervju med Martin Johannessen og Sunniva Sandanger

Mitt intervju med Nina Fjeldheim

Mitt intervju med Tori Virik Nøvik

Mitt intervju med Terje Pedersen

Mitt intervju med Geir Ertzgaard

Lektor Lomsdalens innfall på sosiale media:
Instagram: @lektorlomsdalen
Twitter: @lektorlomsdalen
Bluesky: @lomsdalen.bsky.social
Mastodon: @Lomsdalen@oslo.town
Facebookside: Lektor Lomsdalen
Facebookgruppe: Lektor Lomsdalens innfall

En kommentar om “LL-238: Kjersti Gjøviken om EnSpire-skolene”

Legg igjen en kommentar