LL-369: Livepodkast og debatt: Norsk skole etter valget

Nå har vi hørt hva de ulike partiene mener om hvor de vil med norsk skole etter valget. Det har de fått gjøre i ro og fred, på tomannshånd, men hva når de må forsvare og forklare sammen med andre partier? Hvor vil de med norsk skole og hvordan begrunner de hvordan ståa er i dag og hvor de vil med skolen fremover? Jeg inviterte Rødt, Arbeiderpartiet, Høyre, og Senterpartiet til livepodkast på Bergen Offentlige Bibliotek, og her er resultatet. I podkastepisoden hører du Marit Knutsdatter Strand som sitter i Utdanningskomiteen på Stortinget fra Senterpartiet, Mathilde Tybring-Gjedde som sitter i Utdanningskomiteen på Stortinget fra Høyre, Torstein Tvedt Solberg som sitter i Utdanningskomiteen på Stortinget fra Arbeiderpartiet, og Jeanette Syversen fra Rødt. Hun er partiets 3. kandidat fra Hordaland og er medlem av Hovudutval for opplæring og kompetanse i Vestland fylkeskommune.

Episoden på Spotify
Episoden på Soundcloud
Episoden på Apple Podkaster

Marit Knutsdatter Strand på Stortinget

Marit Knutsdatter Strand på Twitter

Marit Knutsdatter Strand på Wikipedia

Marit Knutsdatter Strand hos Senterpartiet


Torstein Tvedt Solberg på Stortinget

Torstein på Twitter

Arbeiderpartiets utdanningsfraksjon på Twitter

Arbeiderpartiets utdanningsfraksjon på Facebook


Mathilde Tybring-Gjedde på Twitter

Mathilde Tybring-Gjedde hos Høyre

Mathilde Tybring-Gjedde på Wikipedia

Mathilde Tybring-Gjedde på Stortinget


Jeanette Syversen hos Rødt

Jeanette Syversen på Twitter


Facebookarrangementet


Høyres partiprogram

Senterpartiets partiprogram

Arbeiderpartiets partiprogram

Rødt om skole


Mitt intervju med Mona Fagerås

Mitt intervju med Kent Gudmundsen

Mitt intervju med Marit Knutsdatter Strand

Mitt intervju med Ulrikke Torgersen

Mitt intervju med John Harald Bondevik

Mitt intervju med Hans Fredrik Grøvan

Mitt andre intervju med Torstein Tvedt Solberg

Mitt intervju med Solveig Schytz

Mitt andre intervju med Sofie Marhaug

Mitt andre intervju med Edvard Botterli Udnæs

Mitt intervju med Bjarte Helland

Mitt intervju med Roy Steffensen

Mitt intervju med Elisabeth Lindland

Mitt andre intervju med Steffen Handal


Lektor Lomsdalens innfall på sosiale media:
Instagram: @lektorlomsdalen
Twitter: @lektorlomsdalen
Bluesky: @lomsdalen.bsky.social
Mastodon: @Lomsdalen@oslo.town
Facebookside: Lektor Lomsdalen
Facebookgruppe: Lektor Lomsdalens innfall


Abonnér på podkasten:

AcastApple PodcastsGoogle PodcastsCastBoxiTunesRSSSoundCloudSpotifyTuneIniHeartRadio


Denne podkastepisoden er reklamestøttet:
Denne podkastepisoden er produsert med støtte fra Cappelen Damm Utdanning og inneholder derfor reklame for en av produktene fra eller tjenestene til Cappelen Damm Utdanning. Les mer om reklame på Lektor Lomsdalens innfall her.

Legg igjen en kommentar