LL-224: Hva tenker politikerne om opplæringsplikt og skoleplikt i Ny Opplæringslov

I forslaget til ny opplæringslov som vi finner i NOU 2019:23 så finner vi endring som kan bety at vi går fra en opplæringsplikt til en skoleplikt i Norge om dette blir innført. Endringen finner vi i §3-2, siste avsnitt. Etter intervjuet med Marta Straume om temaet i tirsdagens episode har jeg nå snakket med flesteparten av partiene på Stortinget om hva de tenker om denne endringen.

I intervjuet så hører du følgende medlemmer av Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget: Kent Gudmundsen fra Høyre, Torstein Tvedt Solberg fra Arbeiderpartiet, Hans-Fredrik Grøvan fra Kristelig Folkeparti, Mona Fagerås fra Sosialistisk Venstreparti, og Marit Arnstad fra Senterpartiet. Fra Venstre stiller Anja Johansen som er statssekretær i Kunnskapsdepartementet og fra Miløpartiet De Grønne stiller oppvekstpolitisk talsperson Daria Maria Johnsen.

Fremskrittspartiet ved Roy Steffensen har dessverre ikke svart mine tallrike henvendelser og Rødt hadde dessverre ikke mulighet til å prioritere dette.

Intervjuet på Soundcloud
Intervjuet på Spotify
Intervjuet i iTunes/Soundcloud

Politikerne som blir intervjuet:

Kent Gudmundsen fra HøyreStortinget og Twitter.

Torstein Tvedt Solberg fra ArbeiderpartietStortinget og Twitter.

Hans-Fredrik Grøvan fra Kristelig FolkepartiStortinget og Twitter.

Mona Fagerås fra Sosialistisk VenstrepartiStortinget og Twitter.

Marit Arnstad fra SenterpartietStortinget og Twitter.

Anja Johansen fra Venstre hos Regjeringen

Daria Maria Johnsen fra Miljøpartiet De Grønne hos MDG og på Twitter.


Dagens lovtekst

Første del av §2-1 i Opplæringsloven fra 1998.

Nytt forslag til lovtekst i NOU 2019:23 §3-2

Første deler av §3-2 i forslag til ny opplæringslov i NOU 2019:23.

Tilhørende lovparagraf i forslaget i NOU 2019:23

Første del av forslag til §20-5 i NOU 2019:23
Andre del av forslag til §20-5 i NOU 2019:23

NOU 2015:8 – Fremtidens skole (Ludvigsen-utvalget)

NOU 2015:2 – Å høre til (Djupedalsutvalget)

NOU 2019:23 – Ny Opplæringslov

Dagens Opplæringslov


Podkast: Frihet, likhet, podcast


Mitt intervju med Christian Beck

Mitt intervju med Marta Bergo Straume

Mitt andre intervju med Marta Bergo Straume

Mitt intervju med Marta Bergo Straume og Christian Beck

Mitt intervju med Bente Ohnstad

Mitt intervju med Jon Christian Nordrum