LL-223: Marta Straume om hjemmeundervisning og skoleplikt i NOU 2019:23

I forslaget til ny opplæringslov så ser paragrafen som omhandler barnas plikt og rett til å få en grunnopplæring noe annerledes ut enn den gjør i dagens opplæringslov. Den kan tolkes til at vi går fra en opplæringsplikt til en skoleplikt hvor hjemmeundervisning blir søknadspliktig i motsetning til i dag. Jeg snakker med hjemmeundervisningsveteran Marta Straume om denne endringen og hvilke tanker hun har gjort seg om denne paragrafen under arbeidet med sitt høringssvar på NOU 2019:23 Ny Opplæringslov.

Intervjuet på Soundcloud
Intervjuet i iTunes/Podkaster
Intervjuet på Spotify

Opplysningstjenesten for hjemmeundervisning

Tilsyn med hjemmeundervisningen

Norsk Hjemmeundervisningsforbund

Riksorganisasjonen för hemundervisning i Sverige


NOU 2015:8 – Fremtidens skole (Ludvigsen-utvalget)

NOU 2015:2 – Å høre til (Djupedalsutvalget)

NOU 2019:23 – Ny Opplæringslov


Bergens Tidende: Kven skal verna barnet?

Norge iDag: Hjemmeundervisningen kan være løsningen

NRK: – Urettferdig at vi blir skurkene

Norge iDag: Både positive og negative sider ved hjemmeundervisning

Aftenposten Innsikt: Hjemmeundervisning – det bortgjemte alternativet

Morgenbladet: Religionenes skolerevansj

Aftenposten: Vil kvele hjemmeundervisning

Dagsavisen: Barna som ikke går på skolen

NRK: Skolens storhetstid kan være over

Østlendingen: Å lære hjemme

Utdanning: «Ikke alle med skolevegring bør tilbake til skolen med en gang» 

Verdidebatt: I alle dagar – ka var det som skjedde

Verdidebatt: Skifte i skolepolitikken?

Bok: Foreldreansvar når born treng vern mot skulen

Bok: Bak fasaden i Oslo-skolen

Bok: Alternativ pedagogikk. Om moderne hjemmeundervisning


Facebook: Livet bak fasaden i Oslo-skolen

Facebook: Vi som gillar hemundervisning

Facebook: Home Education – Mainstream tomorrow

Facebook: Digital hjemmeundervisning i videregående pga Corona

Facebook: Hjemmeundervisning i vekst


Mitt intervju med Christian Beck

Mitt intervju med Marta Bergo Straume

Mitt intervju med Gunnar Østgaard

Mitt intervju med Marta Bergo Straume og Christian Beck

Mitt intervju med Espen Schaanning

Mitt intervju med Bente Ohnstad

Mitt intervju med Jon Christian Nordrum