LL-259: Tilknytningspsykologene om Circle of Security

Hvordan skaper vi trygge rammer for elevene? Både til å oppleve trygghet i situasjonen, og for å skape rom for utforskning og læring? Hvordan kan vi bidra til å håndtere elevenes vanskelige situasjoner og bidra til økt læring og trivsel for elevene? Jeg snakker med Ida Brandtzæg og Stig Torsteinson fra Tilknytningspsykologene om “Circle of security” eller tryggetssirkelen som det heter på norsk.

Intervjuet på Spotify
Intervjuet på Soundcloud
Intervjuet på Apple Podkaster

Tilknytningspsykologene

Circle of security International

TIlknytningspsykologene på Facebook


Videoer i samarbeid med FolkOm

Bok: Se eleven innenfra

COS Parenting


Mitt intervju med Ingerid Dowerdock

Mitt intervju med Dag Nordanger

Mitt intervju med Heidi Wittrup Djup

Mitt intervju med Andrine Bruland

Mitt intervju med Ove Østerlie

Mitt intervju med Hege Ose

Mitt intervju med Camilla Hagevold

Mitt intervju med Martin Johannessen

Mitt intervju med Sigrun Aasland

Mitt intervju med Katrine Vellesen Løken

Mitt intervju med Forandringsfabrikken


Lektor Lomsdalens innfall på sosiale media:
Instagram: @lektorlomsdalen
Twitter: @lektorlomsdalen
Bluesky: @lomsdalen.bsky.social
Mastodon: @Lomsdalen@oslo.town
Facebookside: Lektor Lomsdalen
Facebookgruppe: Lektor Lomsdalens innfall


Abonnér på podkasten:

AcastApple PodcastsGoogle PodcastsCastBoxiTunesRSSSoundCloudSpotifyTuneIniHeartRadio


Denne podkastepisoden er reklamestøttet:
Denne podkastepisoden er produsert med støtte fra Cappelen Damm Utdanning og inneholder derfor reklame for en av produktene fra eller tjenestene til Cappelen Damm Utdanning. Les mer om reklame på Lektor Lomsdalens innfall her.