LL-413: Christian Lomsdalen om fordommer og fritak

Hvilke rettigheter har egentlig foreldre, elever, og lærere i skolen? Hva skjer når disse rettighetene møter hverandre? Hvordan fungerer egentlig fritaksretten i skolen? Altså den fritaksretten som gir mulighet for fritak på religiøst, filosofisk, og livssynsmessig grunnlag? Hvilke begrensninger ligger i denne rettigheten? Kan man som elev eller forelder få fritak fra alt mulig i skolen? Hva med for eksempel fritak fra å ha en homofil lærer? I denne litt spesielle episoden intervjuer Beate Goldschmidt-Gjerløw meg om en artikkel jeg har skrevet.

Intervjuet på Spotify
Intervjuet på Soundcloud
Intervjuet på Apple Podkaster

Christian Lomsdalen hos UiB

Christian Lomsdalen på Twitter

Stipendiat Christian Lomsdalen på Facebook


Artikkel: Motstridende rettigheter i klasserommet og fordommer mot enkeltgrupper

Utdanningsnytt: Foreldrene som ville bytte ut en homofil lærer

Norsk Pedagogisk Tidsskrift: Fritaksklagene jeg ikke fant

Prismet: Fritak og religiøse spenninger i skolen

Masteroppgave: Den besværlige fritaksretten. Om klagesaker og henvendelser gjort til fylkesmannsembetene knyttet til Opplæringsloven §2-3a


Mitt intervju med Marie von der Lippe

Mitt intervju med Trine Anker

Mitt andre intervju med Inge Andersland

Mitt tredje intervju med Inge Andersland

Mitt intervju med Beate Goldschmidt-Gjerløw

Lektor Lomsdalens innfall på sosiale media:
Instagram: @lektorlomsdalen
Twitter: @lektorlomsdalen
Bluesky: @lomsdalen.bsky.social
Mastodon: @Lomsdalen@oslo.town
Facebookside: Lektor Lomsdalen
Facebookgruppe: Lektor Lomsdalens innfall


Abonnér på podkasten:

AcastApple PodcastsGoogle PodcastsCastBoxiTunesRSSSoundCloudSpotifyTuneIniHeartRadio


Denne podkastepisoden er reklamestøttet:
Denne podkastepisoden er produsert med støtte fra Cappelen Damm Utdanning og inneholder derfor reklame for en av produktene fra eller tjenestene til Cappelen Damm Utdanning. Les mer om reklame på Lektor Lomsdalens innfall her.