LL-289: Hilde Sollid om feiring og markering av den samiske nasjonaldagen i skolen

Den 6. februar er det den samiske nasjonaldagen. Jeg snakker med Hilde Sollid om hvordan ulike skoler feirer og markerer den samiske nasjonaldagen, og hva som kan ligge i forskjellen på de to ordene. Hva skiller denne dagen fra f.eks 17. mai?

Intervjuet på Spotify
Intervjuet på Soundcloud
Intervjuet på Apple Podkaster

Hilde Sollid hos UiT

Hilde Sollid på Twitter


Utdanningsforskning: Kunnskap om samiske forhold som integrert del av lærerutdanningene

DIN – Tidsskrift for religion og kultur: Samisk nasjonaldag i skolen: Mellom feiring og markering

Bok: Urfolk og nasjonale minoriteter i skole og lærerutdanning


Mitt intervju med Torjer Olsen og Bengt-Ove Andreassen

Mitt intervju med Astri Andresen

Mitt intervju med Vanja Tørresdal

Mitt intervju med Fredrik Hagen

Mitt intervju med Marita Nygård

Mitt intervju med Mari Kristine Jore


Lektor Lomsdalens innfall på sosiale media:
Instagram: @lektorlomsdalen
Twitter: @lektorlomsdalen
Bluesky: @lomsdalen.bsky.social
Mastodon: @Lomsdalen@oslo.town
Facebookside: Lektor Lomsdalen
Facebookgruppe: Lektor Lomsdalens innfall


Abonnér på podkasten:

AcastApple PodcastsGoogle PodcastsCastBoxiTunesRSSSoundCloudSpotifyTuneIniHeartRadio


Denne podkastepisoden er reklamestøttet:
Denne podkastepisoden er produsert med støtte fra Cappelen Damm Utdanning og inneholder derfor reklame for en av produktene fra eller tjenestene til Cappelen Damm Utdanning. Les mer om reklame på Lektor Lomsdalens innfall her.