LL-525: Torjer A. Olsen om Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport

Kommisjonen for å granske fornorskingspolitikk og urett overfor samer, kvener og norskfinner har nå avlevert sin rapport, og det har vært møter innenfor norsk politikk, kirken, og i andre sektorer, men hva betyr denne rapporten for norsk skole? Hva forteller den om gamle synder og hvordan må og kan vi jobbe for å skape en bedre skolesituasjon for fremtiden? Husker vi som skoler og lærere på det samiske i hverdagen? Hvordan ser vi på de andre nasjonale minoritetene i samfunnet vårt? Jeg snakker med professor Torjer Andreas Olsen ved UiT Norges Arktiske Universitet. Der leder han Senter for samiske studier.

Intervjuet på Spotify
Intervjuet på Soundcloud
Intervjuet på Apple Podkaster

Torjer Olsen hos UiT

Torjer Olsen på Twitter


Sannhets- og forsoningskommisjonen

Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport til Stortinget

Bok: Urfolk og nasjonale minoriteter i skole og lærerutdanning


Mitt intervju med Torjer Olsen og Bengt-Ove Andreassen

Mitt intervju med Asbjørn Kolberg

Mitt intervju med Hilde Sollid

Mitt intervju med Vanja Tørresdal

Mitt intervju med Mari Kristine Jore

Mitt intervju med Astri Andresen

Mitt intervju med Kajsa Kemi Gjerpe

Mitt intervju med Kari Hagatun

Mitt intervju med Kristin Evju

Lektor Lomsdalens innfall på sosiale media:
Instagram: @lektorlomsdalen
Twitter: @lektorlomsdalen
Bluesky: @lomsdalen.bsky.social
Mastodon: @Lomsdalen@oslo.town
Facebookside: Lektor Lomsdalen
Facebookgruppe: Lektor Lomsdalens innfall


Abonnér på podkasten:

AcastApple PodcastsGoogle PodcastsCastBoxiTunesRSSSoundCloudSpotifyTuneIniHeartRadio


Denne podkastepisoden er reklamestøttet:
Denne podkastepisoden er produsert med støtte fra Fagbokforlaget og inneholder derfor reklame for en av produktene fra eller tjenestene til Fagbokforlaget. Les mer om reklame på Lektor Lomsdalens innfall her.

3 kommentarer om “LL-525: Torjer A. Olsen om Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport”

Legg igjen en kommentar