LL-86: Barnekonvensjonen, asylsøkere, og samfunnsfag

Jeg snakker med Malin Kleppe om enslige mindreårige asylsøkere, barnekonvensjonen, og samfunnsfag. Hun er sosialantropolog og asylaktivist. Vi snakker om rettighetsundervisningen asylsøkerne får, og om hvordan barnekonvensjonen og hvorvidt Norge følger dem når det gjelder enslige mindreårige asylsøkere kan brukes som et case til undervisning om menneskerettigheter i skolen.

Lenke til episoden på Soundcloud
Lenke til episoden på iTunes
Lenke til episoden på Spotify


Interessante lenker relatert til episoden:

Malin Kleppe på UiB

PROFA på Facebook

Malin Kleppe på Twitter

Masteroppgave: “De snakker og snakker om asylsøkere, men de kjenner oss ikke”. Historier fra asylsøkere i London

Menneskerettighetserklæringen

Barnekonvensjonen

Flyktningkonvensjonen

Universitetet i Bergen: Hvorfor sosialantropologi?

Bergens Tidende: – For mange av barna er dette den første gåven dei har opna

Bergensavisen: Hallgeirs jul

Dagbladet: Frp må stoppe jakten på de enslige mindreårige asylsøkerne

Vårt Land: Kirkeasyl, en nødvendig sikkerhetsventil

Fri Tanke: Kirkeasyl – en nødvendig sikkerhetsventil

Bergens Tidende: – Trykket er blitt mye større

Mitt intervju med Iyad El-Baghdadi

Mitt intervju med Leiv Marsteintredet

Mitt intervju med Jørgen Frydnes

Mitt intervju med Erik Knudsen