LL-110: MovieStarPlanet og elevenes nettbruk

Hva bruker norske barn internett til, og hvordan forholder de seg til hverandre online? Hvilke utfordringer og hvilke muligheter gir dette elevene, foreldrene, skolen, og samfunnet? Jeg snakker igjen med førsteamanuensis Espen Helgesen fra Høgskolen på Vestlandet. Denne gangen snakker vi om forskningen han har gjort på en klasse i Kristiansand. Der var det MovieStarPlanet som var det dominerende “fenomenet”. Vi snakker om dette nettsamfunnet spesielt, men prøver å trekke linjene over til slike nettsamfunn mer generelt. Fokus er både på det positive og på det negative.

Lenke til episoden på Soundcloud
Lenke til episoden på iTunes
Lenke til episoden på Spotify


Interessante lenker relatert til episoden:

Espen Helgesen på HVL

Espen Helgesen på Twitter

MovieStarPlanet

UiB: Hva gjør norske barn på internett?

Mitt intervju med Iyad El-Baghdadi

Mitt intervju med Leiv Marsteintredet

Mitt intervju med Jørgen Frydnes

Mitt intervju med Erik Knudsen

Mitt intervju med Malin Kleppe

Mitt intervju med Ingvill Thorson Plesner

Mitt første intervju med Espen Helgesen