LL-514: 7 råd til hvordan undervise om rasime

Hvordan kan undervisning om rasisme og gruppebaserte fordommer i skolen bli bedre? Hva behøves og hva er viktig at vi som lærere griper fatt i? Hva tenker elevene selv? Jeg besøker Raftostiftelsen for å snakke om Ka’brasu-prosjektet, som nettopp skal finne ut av hvordan vi kan undervise om rasisme på en god måte. Jeg snakker med Anita fra Rafto, Stina Ihle Amankwah i Møllenpris Idrettslag, Michal Abraha og Divina Edward for å lære om nettopp dette.

Intervjuet på Spotify
Intervjuet på Soundcloud
Intervjuet på Apple Podkaster

Rafto

Møllenpris idrettslag

Dembra

Stina hos Minotenk


Raftos undervisningsressurser om rasisme


Mitt intervju med Sibeko og Eriksen

Mitt intervju med Arnaback og Jämte

Mitt intervju med Audun Toft

Lektor Lomsdalens innfall på sosiale media:
Instagram: @lektorlomsdalen
Twitter: @lektorlomsdalen
Bluesky: @lomsdalen.bsky.social
Mastodon: @Lomsdalen@oslo.town
Facebookside: Lektor Lomsdalen
Facebookgruppe: Lektor Lomsdalens innfall


Abonnér på podkasten:

AcastApple PodcastsGoogle PodcastsCastBoxiTunesRSSSoundCloudSpotifyTuneIniHeartRadio


Denne podkastepisoden er reklamestøttet:
Denne podkastepisoden er produsert med støtte fra Fagbokforlaget og inneholder derfor reklame for en av produktene fra eller tjenestene til Fagbokforlaget. Les mer om reklame på Lektor Lomsdalens innfall her.

2 kommentarer om “LL-514: 7 råd til hvordan undervise om rasime”

Legg igjen en kommentar