LL-555: Golden og Selj om skriving i norsk som andrespråk

Hvordan skal man best mulig drive med skriveopplæringen som en del av opplæringen i norsk som andrespråk? Hvilke utfordringer skaper bredden i elevmassen? Hvordan spiller det inn at mange av elevene er voksne? Jeg snakker denne gangen med dosent Emerita Elisabeth Selj og professor emerita Anne Golden. Anne Golden er professor i norsk som andrespråk ved Universitetet i Oslo. Elisabeth Selj er dosent i norsk som andrespråk, knyttet til to avdelinger ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier (Norsk som andrespråk og Norsk for internasjonale studenter). Vi snakker om skriveopplæringen i norsk som andrespråk.

Intervjuet på Spotify
Intervjuet på Soundcloud
Intervjuet på Apple Podkaster

Anne Golden hos UiO

Elisabeth Selj hos UiO


Bok: Skriving på norsk som andrespråk

Bok: Med språklige minoriteter i klassen

Bok: Ordforråd, ordbruk og ordlæring – i et andrespråksperspektiv

Bok: Andrespråkslæring hos voksne

Bok: Norsk som andrespråk

Bok: Språkreiser – festskrift til Anne Golden på 70-årsdagen 14. juli 2020


Mitt intervju med Skjold og Fagerheim

Mitt første intervju med Ingunn Marie Eriksen

Mitt andre intervju med Solveig Moldrheim

Mitt intervju om Ka’brasu

Mitt intervju med Sibeko og Eriksen

Lektor Lomsdalens innfall på sosiale media:
Instagram: @lektorlomsdalen
Twitter: @lektorlomsdalen
Bluesky: @lomsdalen.bsky.social
Mastodon: @Lomsdalen@oslo.town
Facebookside: Lektor Lomsdalen
Facebookgruppe: Lektor Lomsdalens innfall


Abonnér på podkasten:

AcastApple PodcastsGoogle PodcastsCastBoxiTunesRSSSoundCloudSpotifyTuneIniHeartRadio


Denne podkastepisoden er reklamestøttet:
Denne podkastepisoden er produsert med støtte fra Fagbokforlaget og inneholder derfor reklame for en av produktene fra eller tjenestene til Fagbokforlaget. Les mer om reklame på Lektor Lomsdalens innfall her.

En kommentar om “LL-555: Golden og Selj om skriving i norsk som andrespråk”

Legg igjen en kommentar