LL-184: Arne Holte om psykisk helse i skolen

Psykisk helse og livsmestring kommer inn i skolen med fagfornyelsen og de nye tverrfaglige temaene, men hvor stor plass får egentlig psykisk helse i de nye læreplanene? Kan vi si at politikerne har fulgt opp de store ordene om å lære elevene om psykisk helse? Jeg snakker denne uken med Arne Holte, professor emeritus i helsepsykologi ved Universitetet i Oslo og tidligere assisterende direktør ved Folkehelseinstituttet om psykisk helse i de nye læreplanene.

Intervjuet på Soundcloud
Intervjuet i iTunes
Intervjuet på Spotify

Arne Holtes nettside

Arne Holte på Twitter


Regjeringen: Opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse (2019–2024)

Arne Holte: Høringsuttalelse om nye læreplaner i skolen fra Psykologisk institutt, UiO

Arne Holte: Psykisk helse som tverrfaglig tema har spilt fallitt

Aftenposten: Ny læreplan i skolen uten psykisk helse? Dette kan du ikke leve med, Sanner.

Dagbladet: Du kan bli den mest lønnsomme statsråden, Sylvi


Mitt intervju med Julie Riise

Mitt intervju med Katrine Vellesen Løken

Mitt intervju med Jorunn Lokøy

Mitt intervju med Per Einar Binder

Mitt intervju med Trude Havik

Mitt intervju med Arne Klyve

Mitt intervju med Camilla Hagevold

Mitt intervju med Peder Haug

Mitt intervju med Ole Jacob Madsen