LL-135: Julie Riise om helsesøstres effekt

Hvilken betydning har helsesykepleierne eller helsesøstrene for elevene, for skolene og for samfunnet? Hvilke positive og negative effekter kan vi se av en økning i antallet helsesøstre per elev i barneskolen, ungdomsskolen, og videregående? Er det kjønnsforskjeller eller klasseforskjeller å spore? Jeg snakker med førsteamanuensis Julie Riise fra Universitetet i Bergen om økonomien ved helsesøstre.

Lenke til episoden på Soundcloud
Lenke til episoden i iTunes
Lenke til episoden på Spotify

Julie Riise hos UiB

Faglig-Pedagogisk dag: Helsesøstres effekt på skole, arbeid og helse

Morgenbladet: Doktoren svarer

Mitt intervju med Katrine Vellesen Løken
Mitt intervju med Jorunn Lokøy
Mitt intervju med Per Einar Binder
Mitt intervju med Trude Havik
Mitt intervju med Arne Klyve
Mitt intervju med Camilla Hagevold
Mitt intervju med Peder Haug