LL-122: Elisabeth Hesjedal om elevmedvirkning i spesialundervisning

Hvilke rettigheter har elevene selv til å bestemme og medvirke når det skal tas avgjørelser om spesialundervisning og tilpasset opplæring? Hva kan de kreve og hva kan de velge bort? I hvilken grad skal vi ta dem med på råd når vi lager oppleggene. Jeg snakker denne gangen med førsteamanuensis Elisabeth Hesjedal fra Universitetet i Bergen. Vi snakker om denne viktige siden ved spesialpedagogikken og ved den tilpassede opplæringen i den vanlige undervisningen.

Lenke til episoden på Soundcloud
Lenke til episoden på iTunes
Lenke til episoden på Spotify

Elisabeth Hesjedal på UiB

Mitt intervju med Göran Söderlund

Mitt intervju med Bjarte Furnes

Mitt intervju med Kristin Whitehouse

Mitt intervju med Hilde Traavik

Mitt intervju med Baste Bruarøy

Mitt intervju med Helga Bjørke Harnes

Mitt intervju med Astrid Lenvik

Mitt intervu med Trude Havik