LL-400: Silje Hølland om inkludering og tilpasset opplæring

Noe av det aller viktigste og alle vanskeligste med å være lærer er å realisere intensjonen om inkludering og tilpasset opplæring i fellesskolen. Elevene skal både ha det fint sammen og lære sammen, samtidig som de er ulike og lærer i ulikt tempo og på ulike måter. Hvordan får vi til dette? Hvordan henger dette sammen med spesialpedagogiske perspektiver og tiltak i skolen? Jeg snakker med førsteamanuensis Silje Hølland fra OsloMet.

Intervjuet på Spotify
Intervjuet på Soundcloud
Intervjuet på Apple Podkaster

Silje Hølland hos OsloMet


Bok: Inkludering og tilpasset opplæring

Utdanning: Ordforråd i førskolealder og senere leseferdigheter – En metaanalytisk tilnærming


Mitt intervju med Frédérique Brossard Børhaug og Solveig Rindal

Mitt intervju med Tove Linnea Brandvik

Mitt intervju med Elisabeth Hesjedal

Lektor Lomsdalens innfall på sosiale media:
Instagram: @lektorlomsdalen
Twitter: @lektorlomsdalen
Bluesky: @lomsdalen.bsky.social
Mastodon: @Lomsdalen@oslo.town
Facebookside: Lektor Lomsdalen
Facebookgruppe: Lektor Lomsdalens innfall


Abonnér på podkasten:

AcastApple PodcastsGoogle PodcastsCastBoxiTunesRSSSoundCloudSpotifyTuneIniHeartRadio


Denne podkastepisoden er reklamestøttet:
Denne podkastepisoden er produsert med støtte fra Cappelen Damm Utdanning og inneholder derfor reklame for en av produktene fra eller tjenestene til Cappelen Damm Utdanning. Les mer om reklame på Lektor Lomsdalens innfall her.