LL-444: Livepodkast fra Lærerkonferansen 2022 om ADHD og skolen

Hvordan tilpasser vi best skolen til elever med ADHD? Hva trenger vi å ha inn i lærerutdanningene? Hvilke faktorer er viktigst når vi ser på hvem det er som får ADHD? Hva er det med desemberbarna? Spesialundervisning, tilpasset opplæring eller allmennpedagogiske virkemidler for hele klassen? Som en del av Lærerkonferansen 2022, arrangert av ADHD Norge Hordaland fylkeslag, så ble det en panelsamtale med noen av de som hadde presentert i løpet av dagen. Professor emeritus Peder Haug ved Høgskulen i Volda, stipendiat Hans Fredrik Sunde fra FHI, og stipendiat og høyskolelektor Kristian Øen fra NLA Høgskolen var med i samtalen som ble gjennomført 5. oktober 2022.

Panelsamtalen på Spotify
Panelsamtalen på Soundcloud
Panelsamtalen på Apple Podkaster

ADHD Norge

ADHD Norge Hordaland

Lærerkonferansen 2022


Peder Haug hos Høgskolen i Volda


Hans Fredrik Sunde hos FHI

Hans Fredrik Sundes nettside

Hans Fredrik Sunde på Twitter


Kristian Øen hos NLA


Bok: Spesialundervisning: ei innføring

Bok: Tilpasset opplæring

Bok: Spesialundervisning: innhald og funksjon


Mitt intervju med Peder Haug

Mitt intervju med Folgerø og Finne

Mitt intervju med Silje Hølland

Mitt intervju med Hanne Steen

Mitt intervju med Frédérique Brossard Børhaug

Mitt intervju med Frédérique Brossard Børhaug og Solveig Reindal

Mitt intervju med Ingerid Dowerdock

Lektor Lomsdalens innfall på sosiale media:
Instagram: @lektorlomsdalen
Twitter: @lektorlomsdalen
Bluesky: @lomsdalen.bsky.social
Mastodon: @Lomsdalen@oslo.town
Facebookside: Lektor Lomsdalen
Facebookgruppe: Lektor Lomsdalens innfall


Abonnér på podkasten:

AcastApple PodcastsGoogle PodcastsCastBoxiTunesRSSSoundCloudSpotifyTuneIniHeartRadio


Denne podkastepisoden er reklamestøttet:
Denne podkastepisoden er produsert med støtte fra Fagbokforlaget og inneholder derfor reklame for en av produktene fra eller tjenestene til Fagbokforlaget. Les mer om reklame på Lektor Lomsdalens innfall her.

2 kommentarer om “LL-444: Livepodkast fra Lærerkonferansen 2022 om ADHD og skolen”

Legg igjen en kommentar