Peder Haug om 6-åringene, guttene og taperfabrikken

Reprise fra 3. oktober 2017.

På mange måter har vi i Norge en god skole for veldig mange, men samtidig så argumenteres det for at norsk skole skaper tapere, utenforskap og ufrivillig skolefravær. Hvilke sider ved norsk skole er det som gjør dette? Hva skal det fokuseres på i skolen? I 2017 intervjuet jeg professor Peder Haug ved Høgskulen i Volda om 6-åringene i skolen, om guttene, og om spesialundervisning. Her kom vi innom blant annet hvordan norsk skole kan sies å skape skoletapere, som en slags fabrikk, og hva vi kunne gjort for å endre på dette.

Reprisen på Spotify
Reprisen på Soundcloud
Reprisen på Apple Podkaster

Intervjuet på podkasten


Peder Haug hos Høgskulen i Volda

Peder Haug hos Utdanningsforskning

Peder Haug hos Wikipedia (Bokmål)

Peder Haug hos Wikipedia (Nynorsk)


Forskning.no: Skulen skaper taparar

Norges Forskningsråd: Skoler sliter med å finne elevene som behøver spesialundervisning

Statped: Utfordringer og muligheter i spesialundervisningen

NRK: Norsk skole er ikke lagd for gutter

Utdanningsforskning: Spesialundervisning, læringsmiljø og inkludering

Utdanningsforskning: Ein likeverdig skule i framtida?

Utdanningsforskning: Spesialundervisning og ordinær opplæring

Utdanningsforskning: Spesialundervisning i praksis

Utdanningsforskning: Kompetanse for spesialundervisning

Utdanningsforskning: Kva skal til for å endre lærarutdanninga?

Utdanningsforskning: Moderat læringstrykk i klasserommet

Utdanningsforskning: Korleis kvinnelege og mannlege lærarar underviser

Utdanningsforskning: Elevaktiviteten – Fire hovudformer

Utdanningsforskning: Gode arbeidsmåtar

Bergens Tidende: Jeg håper og tror at Victoria er klar

Barnehage.no: Fraråder skolestart for femåringer

Utdanningsnytt: Uenige om pedagogikkfaget bør erstattes med profesjonsfag 

Dagsavisen: Når ikke egne mål for elevene

Aftenposten: «En elitistisk oppgave som favoriserer dem med høyt utdannede foreldre»

VG: Skoleforsker frykter skoler blir taperfabrikker

Stavanger Aftenblad: Professor om skolestart: – Alt trenger ikke være perfekt fra dag én

Nærnett: En av tre gutter dropper ut av videregående 

Morgenbladet: Vi har skapt et nytt kjønnsgap før vi har rukket å kvitte oss med det gamle

NRK: #DuSåMeg


Mitt intervju med Harriet Bjerrum Nielsen

Mitt intervju med Tjalve Madsen

Mitt intervju med Kristoffer Chelsom Vogt

Mitt intervju med Monica Melby-Lervåg

Lektor Lomsdalens innfall på sosiale media:
Instagram: @lektorlomsdalen
Twitter: @lektorlomsdalen
Bluesky: @lomsdalen.bsky.social
Mastodon: @Lomsdalen@oslo.town
Facebookside: Lektor Lomsdalen
Facebookgruppe: Lektor Lomsdalens innfall


Abonnér på podkasten:

AcastApple PodcastsGoogle PodcastsCastBoxiTunesRSSSoundCloudSpotifyTuneIniHeartRadio


Denne podkastepisoden er reklamestøttet:
Denne podkastepisoden er produsert med støtte fra Cappelen Damm Utdanning og inneholder derfor reklame for en av produktene fra eller tjenestene til Cappelen Damm Utdanning. Les mer om reklame på Lektor Lomsdalens innfall her.