LL-466: Brodal og Lunde om lek og læring i et nevroperspektiv

Hvilken betydning har det at leken forsvant ut av den nye førsteklassen i forbindelse med LK06? Hva innebærer denne mangelen for elevenes utvikling og hvordan kan vi forstå viktigheten av leken i seg selv? Hvordan blir den viktig? Hva skiller leken fra den organiserte læringen og hvordan kan de jobbe sammen? Jeg snakker med legene Per Alf Brodal og Charlotte Lunde. Hun er lege og journalist, og snart ferdig spesialist i barne- og ungdomspsykiatri. Han er professor emeritus i nevrobiologi ved Universitetet i Oslo, og har lang forskningserfaring innen eksperimentell nevroanatomi.

Intervjuet på Spotify
Intervjuet på Soundcloud
Intervjuet på Apple Podkaster

Per Alf Brodal hos UiO

Per Alf Brodal på Wikipedia


Charlotte Lunde på Twitter


Bok: Lek og læring i et nevroperspektiv

Aftenposten: Barn som ikke får lekt, kan stå i fare for å utvikle psykiske lidelser

Dagsavisen: Hjerneforsker og barnepsykiater mener skolen har feilet. Barna våre har tapt noe helt livsnodvendig

Podkast: Overdiagnostisering, medisinering og fysisk aktivitet


Mitt intervju med Audrey van der Meer

Mitt intervju med Peder Haug

Mitt intervju med Elisabeth Bjørnestad

Mitt intervju med Espen Schaanning

Lektor Lomsdalens innfall på sosiale media:
Instagram: @lektorlomsdalen
Twitter: @lektorlomsdalen
Bluesky: @lomsdalen.bsky.social
Mastodon: @Lomsdalen@oslo.town
Facebookside: Lektor Lomsdalen
Facebookgruppe: Lektor Lomsdalens innfall


Abonnér på podkasten:

AcastApple PodcastsGoogle PodcastsCastBoxiTunesRSSSoundCloudSpotifyTuneIniHeartRadio


Denne podkastepisoden er reklamestøttet:
Denne podkastepisoden er produsert med støtte fra Fagbokforlaget og inneholder derfor reklame for en av produktene fra eller tjenestene til Fagbokforlaget. Les mer om reklame på Lektor Lomsdalens innfall her.

En kommentar om “LL-466: Brodal og Lunde om lek og læring i et nevroperspektiv”

Legg igjen en kommentar