LL-546: Selås og Skattør om leik i norskfaget

Hvordan kan skolen få et større innslag av lek? Hvordan blir den leken faglig? Hvilken plass har den i læreplanene, og for ikke å snakke om i norskfaget? Har den en plass i ungdomsskolen? Hvordan kan lek bidra til læring og har det andre formål? Hvilke formål, varianter, og utgangspunkt kan vi ha for lek i skolen? Jeg snakker denne gangen med høgskolelektor Tone Helene Skattør fra NLA Høgskolen og professor Magnhild Selås ved Universitetet i Agder.

Intervjuet på Spotify
Intervjuet på Soundcloud
Intervjuet på Apple Podkaster

Magnhild Selås hos UiA

Tone Helene Skattør hos NLA


Bok: Leik i norskfaget

Artikkel: Å være lærer for elever med stort læringspotensial

Dagsavisen: Leiken som forsvann


Mitt intervju med Brodal og Lunde

Mitt intervju med Husøy og Staaby

Mitt intervju med Wiewiura og Cone

Mitt første intervju med Krogh

Mitt andre intervju med Krogh

Mitt intervju med Vindenes og Eiesland

Mitt intervju med Skarstein

Mitt intervju med Hedvig Solbakken

Mitt intervju med Audhild Norendal

Mitt intervju med Madelen Brovold

Lektor Lomsdalens innfall på sosiale media:
Instagram: @lektorlomsdalen
Twitter: @lektorlomsdalen
Bluesky: @lomsdalen.bsky.social
Mastodon: @Lomsdalen@oslo.town
Facebookside: Lektor Lomsdalen
Facebookgruppe: Lektor Lomsdalens innfall


Abonnér på podkasten:

AcastApple PodcastsGoogle PodcastsCastBoxiTunesRSSSoundCloudSpotifyTuneIniHeartRadio


Denne podkastepisoden er reklamestøttet:
Denne podkastepisoden er produsert med støtte fra Fagbokforlaget og inneholder derfor reklame for en av produktene fra eller tjenestene til Fagbokforlaget. Les mer om reklame på Lektor Lomsdalens innfall her.

Legg igjen en kommentar