LL-243: Aleksander Husøy og Tobias Staaby om spillpedagogikk

Er spill i undervisningen bare for moro? Eller kan det bidra med noe ekstra? Hva skiller spillteknologi fra andre teknologier som blyanten, tavlen, projektoren, og andre utviklinger i skolens historie? Når skal vi ikke bruke spill og hva kan vi ikke bruke det til? Jeg snakker med Aleksander Husøy og Tobias Staaby. De er lærere ved Nordahl Grieg videregående skole i Bergen og med i Spillpedagogene. De er med på å utgi en bok om spillpedagogikk, så de tror jeg er de riktige å spørre om dette.

Intervjuet på Spotify
Intervjuet på Soundcloud
Intervjuet på Apple Podkaster

Aleksander hos Spillpedagogene

Tobias hos Spillpedagogene

Aleksander på Twitter

Tobias på Twitter

Spillpedagogene

Spillpedagogene på Twitter

Spillpedagogene på Facebook


Podkast: Spillpedagogene

Bok: Det digitale klasserommet

Bok: Spillpedagogikk


Intervjuet mitt med Tobias Staaby

Mitt intervju med Marthe Moe

Mitt intervju med Kristoffer Hundershagen og Ingvild Vikingsen Skogestad

Mitt intervjue med Adrian Talleraas

Mitt intervju med Erlend Kobro

Mitt intervju med Simen Spurkland

Mitt intervju med Ingvild Vikingsen Skogestad

Mitt intervju med Odin Nøsen


Lektor Lomsdalens innfall på sosiale media:
Instagram: @lektorlomsdalen
Twitter: @lektorlomsdalen
Bluesky: @lomsdalen.bsky.social
Mastodon: @Lomsdalen@oslo.town
Facebookside: Lektor Lomsdalen
Facebookgruppe: Lektor Lomsdalens innfall