LL-562: Rune Hausstatter om spesialpedagogikkens samfunnsmandat

Hva er spesialpedagogisk profesjonalitet? Hva er samfunnsmandatet og hva prøver man å oppnå med spesialpedagogikken i skolen? Hva forteller både de vitenskapsteoretiske perspektivene og den spesialpedagogisk praksis oss om dette? Jeg snakker denne gangen med Rune Hausstatter, professor i spesialpedagogikk ved Høgskolen i Innlandet.

Intervjuet på Spotify
Intervjuet på Soundcloud
Intervjuet på Apple Podkaster

Rune Hausstatter ved Høgskolen i Innlandet


Bok: Spesialpedagogikkens samfunnsmandat

Bok: Inkluderende spesialundervisning

Bok: Spesialundervisning i grunnskolen

Bok: Spesialpedagogiske grunnlagsproblemer

Bok: Spesialpedagogikk og etikk

Bok: Spesialpedagogikk: Fagidentitet og samfunnsnytte


Mitt intervju med Monica Melby-Lervåg

Mitt intervju med Ena Heimdahl

Mitt intervju med Elisabeth Hesjedal

Mitt intervju med Bjørg Mari Hannås

Mitt intervju med Bjarte Furnes

Lektor Lomsdalens innfall på sosiale media:
Instagram: @lektorlomsdalen
Twitter: @lektorlomsdalen
Bluesky: @lomsdalen.bsky.social
Mastodon: @Lomsdalen@oslo.town
Facebookside: Lektor Lomsdalen
Facebookgruppe: Lektor Lomsdalens innfall


Abonnér på podkasten:

AcastApple PodcastsGoogle PodcastsCastBoxiTunesRSSSoundCloudSpotifyTuneIniHeartRadio


Denne podkastepisoden er reklamestøttet:
Denne podkastepisoden er produsert med støtte fra Fagbokforlaget og inneholder derfor reklame for en av produktene fra eller tjenestene til Fagbokforlaget. Les mer om reklame på Lektor Lomsdalens innfall her.

En kommentar om “LL-562: Rune Hausstatter om spesialpedagogikkens samfunnsmandat”

Legg igjen en kommentar