Trude Havik og elevene som ikke kommer på skolen

Reprise fra 8. mai 2018.

En av de få temaene som har fått folk til å ringe meg hjemme etter at episoder har kommet ut er episodene som har handlet om skolevegring eller ufrivillig skolefravær. Den første av episodene om dette temaet var episode 87 med et intervju med Trude Havik ved Universitetet i Stavanger. Da snakket vi om hvorfor det er noen elever som ikke kommer på skolen og hva som skiller ulike grupper av disse elevene fra hverandre, og hvordan vi kan hjelpe disse elevene? Vi stoppet også innom vurderingspraksis, presentasjoner, og kompetansemål.

Reprisen på Spotify
Reprisen på Soundcloud
Reprisen på Apple Podkaster

Intervjuet på podkasten


Trude Havik ved UiS

Læringsmiljøsenteret på Twitter

Trude Havik ved Utdanningsforskning


Bok: Skolefravær

Læringsmiljøsenteret: Skolefravær, risikofaktorer og tiltak

Utdanningsforskning: Skolens rolle ved skolefravær

Utdanningsforskning: Elever som frykter skolen

Utdanningsforskning: Læreren og elevenes vennskap

Forskning.no: Mye unødvendig fravær fra skolen

Bok: Skolevegringsmysteriet

TV2: – Flere barn og unge klarer ikke å gå på skolen

Utdanningsnytt: – Vi må utvikle en skole med flere veier til må


Mitt intervju med Trude Havik

Mitt intervju med Marie Lisbet Amundsen

Mitt foreldrepanel om skolevegring

Min livedebatt om skolevegring

Mitt andre intervju med Cecilie Udberg-Helle

Mitt intervju om konkurranseskolen

Mitt intervju med Gaute Brochmann

Lektor Lomsdalens innfall på sosiale media:
Instagram: @lektorlomsdalen
Twitter: @lektorlomsdalen
Bluesky: @lomsdalen.bsky.social
Mastodon: @Lomsdalen@oslo.town
Facebookside: Lektor Lomsdalen
Facebookgruppe: Lektor Lomsdalens innfall


Abonnér på podkasten:

AcastApple PodcastsGoogle PodcastsCastBoxiTunesRSSSoundCloudSpotifyTuneIniHeartRadio


Denne podkastepisoden er reklamestøttet:
Denne podkastepisoden er produsert med støtte fra Fagbokforlaget og inneholder derfor reklame for en av produktene fra eller tjenestene til Fagbokforlaget. Les mer om reklame på Lektor Lomsdalens innfall her.