Svein Sjøberg om PISA, testing i og av skolen, og lærerutdanningene

Reprise fra 8. august 2017.

En av de temaene som er gjentagende i norsk skolepolitikk er hvilken plass testene i og av skolen skal ha, og hvordan vi skal bruke disse testene i ettertid, eller strengt tatt resultatene av dem. Hva kan egentlig disse testene fortelle oss og hvordan kan og bør de brukes? Jeg snakket i 2017 med Svein Sjøberg, professor emeritus fra Universitet i Oslo, om utviklingen av norsk lærerutdanning, den generelle delen av læreplanen, PISA og TIMMS, og mer. Dette inkluderte også at hvordan vi tester hva som skjer i skolen og hva de målingene egentlig kan fortelle oss. Vi snakket også om forholdet mellom generelle deler av læreplanen og de fagspesifike delene av læreplanen, og lønningsnivået for norske lærere og yrkets status.

Reprisen på Spotify
Reprisen på Soundcloud
Reprisen på Apple Podkaster

Intervjuet på podkasten


Lønnsfremstillingen som Svein Sjøberg peker på i intervjuet.


Svein Sjøberg på Wikipedia

Svein Sjøberg på Twitter

Svein Sjøberg hos UiO


Aftenposten: Skoleforskning som børs og katedral

Dagbladet: Hva tester PISA?

Forskning.no: Med utdanning som utfordring

Teknisk Ukeblad: Norsk skole lar seg styre for mye av Pisa-undersøkelsen

Forskning.no: Studentar tør ikkje seia frå og professor meiner han blir sensurert

Khrono: Nye «skandaler» fra Timss og PISA

Lærerbloggen: Skal vi tro på Pisa?

Morgenbladet: For galt til å være sant

NRK: Pisa-undersøkelsen blåses helt ut av proporsjoner

Utdanningsforskning: Naturfagenes didaktikk – refleksjoner ved et jubileum

Utdanningsforskning: Hva PISA-testen måler

Bok: Naturfag som allmenndannelse

Bok: Skolens mening


Mitt intervju om konkurranseskolen

Mitt intervju med Tjalve Madsen

Mitt intervju med Gunnar Østgaard

Mitt intervju med Alexander Meyer

Min panelsamtale om fremtidens skole

Mitt intervju med Espen Schaanning

Lektor Lomsdalens innfall på sosiale media:
Instagram: @lektorlomsdalen
Twitter: @lektorlomsdalen
Bluesky: @lomsdalen.bsky.social
Mastodon: @Lomsdalen@oslo.town
Facebookside: Lektor Lomsdalen
Facebookgruppe: Lektor Lomsdalens innfall


Abonnér på podkasten:

AcastApple PodcastsGoogle PodcastsCastBoxiTunesRSSSoundCloudSpotifyTuneIniHeartRadio


Denne podkastepisoden er reklamestøttet:
Denne podkastepisoden er produsert med støtte fra Fagbokforlaget og inneholder derfor reklame for en av produktene fra eller tjenestene til Fagbokforlaget. Les mer om reklame på Lektor Lomsdalens innfall her.