Christian Beck om unschooling og hjemmeundervisning

Reprise fra 4. juli 2017.

Gjennom podkastens historie er det noen tema som har vært tilbakevendende og som har lært meg mye, også om fenomener jeg i utgangspunktet er skeptisk til. Et av disse temaene er hjemmeundervisning og alternative pedagogikker som eksisterer i dette omlandet. Den første som tok meg med på den reisen var Christian Beck, nå avdød, men da førsteamanuensis emeritus ved Universitetet i Oslo. En slags enfant terrible i norsk pedagogikk, men som har vært en av nestorene i og for hjemmeundervisningsmiljøet i årevis. I det første intervjuet med Christian snakket vi om hjemmeundervisning, unschoolingsbevegelsen og “de andre” i og utenfor den offentlige skolen. Vi snakket om opplæringsplikt versus skoleplikt, potensielle positive og potensielle negative følger av manglende formell skolegang, og hvordan man kan lykkes med hjemmeundervisning.

Reprisen på Spotify
Reprisen på Soundcloud
Reprisen på Apple Podkaster

Intervjuet på podkasten


Opplysningstjenesten for hjemmeundervisning

Norsk Hjemmeundervisningsforbund

Riksorganisasjonen för hemundervisning i Sverige


Facebook: Livet bak fasaden i Oslo-skolen

Facebook: Vi som gillar hemundervisning

Facebook: Home Education – Mainstream tomorrow


NOU 2015:8 – Fremtidens skole (Ludvigsen-utvalget)

NOU 2015:2 – Å høre til (Djupedalsutvalget)

NOU 2019:23 – Ny Opplæringslov


Norge iDag: Både positive og negative sider ved hjemmeundervisning

Aftenposten Innsikt: Hjemmeundervisning – det bortgjemte alternativet

Morgenbladet: Religionenes skolerevansj

Aftenposten: Vil kvele hjemmeundervisning

Dagsavisen: Barna som ikke går på skolen

NRK: Skolens storhetstid kan være over

Østlendingen: Å lære hjemme

Utdanning: «Ikke alle med skolevegring bør tilbake til skolen med en gang» 

Verdidebatt: I alle dagar – ka var det som skjedde

Verdidebatt: Skifte i skolepolitikken?


Simon Malkenes – Bak fasaden i Oslo-skolen

Christian Beck – Alternativ pedagogikk. Om moderne hjemmeundervisning


Mitt første intervju med Marta Straume

Mitt intervju med Gunnar Østgaard

Mitt intervju med Christian Beck og Marta Straume

Mitt andre intervju med Marta Straume

Min ringerunde til norske politikere om opplæringsplikt og skoleplikt

Mitt intervju med Geir Engdahl

Mitt intervju med Maria von Bremen

Mitt intervju med Geir Engdahl og Marta Straume

Lektor Lomsdalens innfall på sosiale media:
Instagram: @lektorlomsdalen
Twitter: @lektorlomsdalen
Bluesky: @lomsdalen.bsky.social
Mastodon: @Lomsdalen@oslo.town
Facebookside: Lektor Lomsdalen
Facebookgruppe: Lektor Lomsdalens innfall


Abonnér på podkasten:

AcastApple PodcastsGoogle PodcastsCastBoxiTunesRSSSoundCloudSpotifyTuneIniHeartRadio


Denne podkastepisoden er reklamestøttet:
Denne podkastepisoden er produsert med støtte fra Cappelen Damm Utdanning og inneholder derfor reklame for en av produktene fra eller tjenestene til Cappelen Damm Utdanning. Les mer om reklame på Lektor Lomsdalens innfall her.

Legg igjen en kommentar