LL-541: Jenssen og Paulsen om strategisk skoleledelse

Hvordan skal vi forstå rektors oppgave og hvordan kan den gjøres best mulig? Hvordan skaper vi profesjonelle læringsfellesskap og sikrer kollektiv refleksjon? Hva er viktig å tenke på med tanke på rektors ledergruppe? Jeg snakker med førsteamanuensis Mette Marit Jenssen fra Høgskolen i Innlandet og professor emeritus Jan Merok Paulsen fra OsloMet om strategisk skoleledelse.

Intervjuet på Spotify
Intervjuet på Soundcloud
Intervjuet på Apple Podkaster

Mette Marit Jenssen hos Høgskolen i Innlandet

Jan Merok Paulsens nettside


Bok: Strategisk skoleledelse

Bok: Ledelse i fremtidens skole

Bok: Skoler som lærer kollektivt

Artikkel: Profesjonelle læringsfellesskap og læreres undervisningspraksis


Mitt første intervju med Jan Merok Paulsen

Mitt intervju med Eirik Irgens

Mitt intervju med Camilla Hagevold

Mitt intervju med Kjartan Navarsete

Mitt intervju med Jeffrey Hall

Mitt intervju med Emstad og Knutsen

Mitt intervju med Eskil Dahl Rotherud

Lektor Lomsdalens innfall på sosiale media:
Instagram: @lektorlomsdalen
Twitter: @lektorlomsdalen
Bluesky: @lomsdalen.bsky.social
Mastodon: @Lomsdalen@oslo.town
Facebookside: Lektor Lomsdalen
Facebookgruppe: Lektor Lomsdalens innfall


Abonnér på podkasten:

AcastApple PodcastsGoogle PodcastsCastBoxiTunesRSSSoundCloudSpotifyTuneIniHeartRadio


Denne podkastepisoden er reklamestøttet:
Denne podkastepisoden er produsert med støtte fra Fagbokforlaget og inneholder derfor reklame for en av produktene fra eller tjenestene til Fagbokforlaget. Les mer om reklame på Lektor Lomsdalens innfall her.

2 kommentarer om “LL-541: Jenssen og Paulsen om strategisk skoleledelse”

Legg igjen en kommentar