LL-325: Jeffrey Hall om utdanningsrett og skoleleders ansvar

Hvilket ansvar har egentlig skoleder? Hva slags rettigheter og plikter? Hva kan vi egentlig snakke om som Utdanningsrett? Hva består dette feltet av? Jeg snakker med førsteamanuensis Jeffrey B. Hall ved Universitetet i Oslo om dette.

Intervjuet på Spotify
Intervjuet på Soundcloud
Intervjuet på Apple Podkaster

Jeffrey Hall på Twitter

Jeffrey Hall hos UiO

#Utdanningsrett på Twitter


Utdanningsnytt: Styring handler ikke bare om kontroll og sanksjoner

Bok: En skoleleders dagbok


Mitt intervju med Espen Berglund

Mitt intervju med Kjartan Navarsete

Mitt intervju med Eirik Irgens

Mitt intervju med Simon Malkenes


Lektor Lomsdalens innfall på sosiale media:
Instagram: @lektorlomsdalen
Twitter: @lektorlomsdalen
Bluesky: @lomsdalen.bsky.social
Mastodon: @Lomsdalen@oslo.town
Facebookside: Lektor Lomsdalen
Facebookgruppe: Lektor Lomsdalens innfall


Abonnér på podkasten:

AcastApple PodcastsGoogle PodcastsCastBoxiTunesRSSSoundCloudSpotifyTuneIniHeartRadio


Denne podkastepisoden er reklamestøttet:
Denne podkastepisoden er produsert med støtte fra Cappelen Damm Utdanning og inneholder derfor reklame for en av produktene fra eller tjenestene til Cappelen Damm Utdanning. Les mer om reklame på Lektor Lomsdalens innfall her.