LL-261: Fyhn og Sveinsdottir om ungt utenforskap

Hva kjennetegner de som faller fra arbeidslivet som unge? Hva vet vi om dem og hva som får dem til å falle utenfor? Hva kjennetegner ungt utenforskap? Hvordan kan vi som lærere kjenne dette igjen i skolen? Hva kan vi gjøre for å forhindre dette? Jeg snakker med Tonje Fyhn og Vigdis Sveinsdottir ved NORCE i Bergen om ungt utenforskap.

Intervjuet på Spotify
Intervjuet på Soundcloud
Intervjuet på Apple Podkaster

Tonje Fyhn hos NORCE

Tonje Fyhn på Twitter


Vigdis Sveinsdottir hos NORCE

Vigdis Sveinsdottir på Twitter


NORCE Research

NORCE Research på Twitter

Forskningsprosjekt: Supported Employment and preventing Early Disability (The SEED-trial)


Doktorgradsavhandling: Supported Employment and preventing Early Disability (SEED)

NAV: Individuell jobbstøtte for nyankomne flyktninger viser lovende resultater

Kriminalitetsforebygging: Unge voksne som verken går på skole eller jobber: Hvem er de?

NRK: «Jobbspesialister» fikk seks ganger flere unge slitere ut i jobb

Skaperkraft: Hvem er de unge uføre?

BUFDIR: Utfordringer med ungdomssatsingen i Sør‐Trøndelag Et system‐ og aktørperspektiv


Mitt intervju med Siri Helle

Mitt intervju med Andrine Bruland

Mitt intervju med Geir Ertzgaard

Mitt intervju med Hanne Steen

Min livepodkast fra Hyssingen

Mitt intervju med Kjell Horn

Mitt intervju med Gunnar Østgaard

Mitt intervju med Tjalve Madsen

Mitt intervju med Baste Bruarøy


Lektor Lomsdalens innfall på sosiale media:
Instagram: @lektorlomsdalen
Twitter: @lektorlomsdalen
Bluesky: @lomsdalen.bsky.social
Mastodon: @Lomsdalen@oslo.town
Facebookside: Lektor Lomsdalen
Facebookgruppe: Lektor Lomsdalens innfall


Abonnér på podkasten:

AcastApple PodcastsGoogle PodcastsCastBoxiTunesRSSSoundCloudSpotifyTuneIniHeartRadio


Denne podkastepisoden er reklamestøttet:
Denne podkastepisoden er produsert med støtte fra Cappelen Damm Utdanning og inneholder derfor reklame for en av produktene fra eller tjenestene til Cappelen Damm Utdanning. Les mer om reklame på Lektor Lomsdalens innfall her.