LL-352: Mona Larssen Kjærvoll om miljøterapeuter i skolen

Hva kan miljøterapeutene bidra med i skolen? Bør det være et krav til slike ansatte i skolen? Hvilke fordeler har det for elever, lærere, og skoler at skolen har ansatt miljøterapeuter? Klarer vi å skape en skole for alle elevene uten nok andre fagansatte i skolen? Ved siden av lærerne. Jeg snakker med vernepleier Mona Larssen Kjærvoll som jobber i skolen om underskriftskampanjen for et nasjonalt krav til miljøterapeuter i skolen.

Intervjuet på Spotify
Intervjuet på Soundcloud
Intervjuet på Apple Podkaster

Facebook: Nasjonalt krav til miljøterapeuter i skolesektoren

Underskrift.no: Ja til et nasjonalt krav til miljøterapeuter i skolesektor


Fontene: Vernepleier: – Skolen er ingen behandlingsarena, men det burde den være

NRK: Praksisplass med gråten i halsen

Fontene: Over tusen har signert opprop for flere miljøterapeuter i skolen. De må ansettes på lik linje med lærere og barnehagelærere, mener vernepleier

Regjeringen: Stortingsmelding 6 (2019–2020) Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO

Regjeringen: Stortingsmelding 21 (2020/2021) Fullføringsreformen – med åpne dører til verden og fremtiden

Regjeringen: NOU 2014: 7 Elevenes læring i fremtidens skole — Et kunnskapsgrunnlag

Regjeringen: NOU 2015: 8 Fremtidens skole — Fornyelse av fag og kompetanser


Mitt intervju med Jan Spurkeland

Mitt intervju med Dag Nordanger

Mitt intervju med Andrine Bruland


Lektor Lomsdalens innfall på sosiale media:
Instagram: @lektorlomsdalen
Twitter: @lektorlomsdalen
Bluesky: @lomsdalen.bsky.social
Mastodon: @Lomsdalen@oslo.town
Facebookside: Lektor Lomsdalen
Facebookgruppe: Lektor Lomsdalens innfall


Abonnér på podkasten:

AcastApple PodcastsGoogle PodcastsCastBoxiTunesRSSSoundCloudSpotifyTuneIniHeartRadio


Denne podkastepisoden er reklamestøttet:
Denne podkastepisoden er produsert med støtte fra Cappelen Damm Utdanning og inneholder derfor reklame for en av produktene fra eller tjenestene til Cappelen Damm Utdanning. Les mer om reklame på Lektor Lomsdalens innfall her.