LL-307: Noen reaksjoner på Stortingsmelding 21

Hvordan skal videregående skole se ut om noen år? Hvordan får vi flest mulig elever gjennom videregående på en god måte? Hvilke fag skal de ha felles og hvilke skal de velge? Hvilke rettigheter skal de ha? Regjeringen har lagt frem Stortingsmelding 21 (2020-2021) og planlegger en fullføringsreform samt (eller inkludert) endringer i fagstrukturen i videregående. Midtveis i fagfornyelsen og midt under en pandemi. Jeg hører med et panel om hvilke tanker de har rundt det som er foreslått. Det positive, det vi er ambivalent til, og hva som er negativt. Jeg snakker med Kjersti Marie Heldaas ved Nøtterøy videregående skole, Åge Hvitstein ved Sandefjord videregående skole, Thom Jambak i Utdanningsforbundet, og Liv Cathrine Krogh ved Horten videregående skole.

Samtalen på Spotify
Samtalen på Soundcloud
Samtalen på Apple Podkaster

Twitter: Åge Hvitstein

Twitter: Kjersti Heldaas

Twitter: Liv Cathrine Krogh

Twitter: Thom Jambak


Stortingsmelding: 21 (2020/2021)

Regjeringen: Videregående opplæring skal reformeres

Utdanningsforbundet: Ny stortingsmelding for vgo: – Gode intensjoner, men mye arbeid gjenstår

Utdanningsnytt: Reformen møter ikke utfordringene vi har i videregående skole

VG: Ny skolereform: Færre fellesfag på timeplanen i videregående

Gammal sur lektor: Nil novi sub sole (Forkynneren kap.1, vers 9)

Regjeringen: NOU 2014: 7 Elevenes læring i fremtidens skole — Et kunnskapsgrunnlag

Regjeringen: NOU 2015: 8 Fremtidens skole — Fornyelse av fag og kompetanser

Regjeringen: NOU 2018: 15 Kvalifisert, forberedt og motivert — Et kunnskapsgrunnlag om struktur og innhold i videregående opplæring

Regjeringen: NOU 2019: 23 Ny opplæringslov

Regjeringen: NOU 2019: 25 Med rett til å mestre — Struktur og innhold i videregående opplæring


Mine intervjuer om ny Opplæringslov

Mine intervjuer om korona

Mine intervjuer om fagfornyelsen


Lektor Lomsdalens innfall på sosiale media:
Instagram: @lektorlomsdalen
Twitter: @lektorlomsdalen
Bluesky: @lomsdalen.bsky.social
Mastodon: @Lomsdalen@oslo.town
Facebookside: Lektor Lomsdalen
Facebookgruppe: Lektor Lomsdalens innfall


Abonnér på podkasten:

AcastApple PodcastsGoogle PodcastsCastBoxiTunesRSSSoundCloudSpotifyTuneIniHeartRadio


Denne podkastepisoden er reklamestøttet:
Denne podkastepisoden er produsert med støtte fra Cappelen Damm Utdanning og inneholder derfor reklame for en av produktene fra eller tjenestene til Cappelen Damm Utdanning. Les mer om reklame på Lektor Lomsdalens innfall her.

15 kommentarer om “LL-307: Noen reaksjoner på Stortingsmelding 21”

  1. Noen ungdommer vet hva de vil, har et mål og har derfor motivasjon til å fullføre v.g. Slik dette løpet er nå.
    Men mange ungdommer er ikke motiverte når de starter på v.g. De har mye fellesfag som gjør at de mister motet enda mer.
    Det skulle vært et annet valg for disse. Et «forberedende år». Der elevene ikke har fellesfag. De forskjellige yrkesfagene deler året mellom seg og gir elevene en smakebit fra yrkene, kanskje litt praksis. Det tror jeg vil gi disse elevene en større sjanse til å finne hva de vil, og gi dem motivasjon for å «komme seg gjennom» og fullføre videregående skole.

    Svar

Legg igjen en kommentar