LL-237: Magnar Ødegård om uro i klasserommet

Hva gjør uro i klasserommet med elevene og hva vet vi egentlig om omfanget av uro i norske klasserom? Hva trenger vi å vite om denne uroen? Jeg snakker med postdoktor Magnar Ødegård fra Universitetet i Oslo om det han har funnet ut om uro i klasserommet i forbindelse med hans doktorgradsavhandling.

Intervjuet på Spotify
Intervjuet på Soundcloud
Intervjuet på Apple Podkaster

Magnar Ødegård hos UiO


Lærerrommet: Uro i klasserommet

Adressa: Seks av ti elever forstyrres av uro i klasserommet

Doktoravhandling: A Comparative Study of Disruptive Behavior between Schools in Norway and the United States. A conceptual and empirical exploration of disruptive behavior in schools


Mitt intervju med Dag Nordanger

Mitt intervju med Cecilie Boge

Mitt første intervju med Ingunn Marie Eriksen

Mitt andre intervju med Ingunn Marie Eriksen


Lektor Lomsdalens innfall på sosiale media:
Instagram: @lektorlomsdalen
Twitter: @lektorlomsdalen
Bluesky: @lomsdalen.bsky.social
Mastodon: @Lomsdalen@oslo.town
Facebookside: Lektor Lomsdalen
Facebookgruppe: Lektor Lomsdalens innfall

Legg igjen en kommentar