LL-367: Ingunn Marie Eriksen om foreldrepress og skolepress

Hvordan opplever elevene egentlig press fra foreldre, skoler, og hverandre? Hva er mest dominerende? Er det forskjeller i type og mengde press for elever med ulik sosioøkonomisk bakgrunn? Hva påvirker dette? Jeg snakker med forsker Ingunn Marie Eriksen fra NOVA og OsloMet om dette.

Intervjuet på Spotify
Intervjuet på Soundcloud
Intervjuet på Apple Podkaster

Ingunn Marie Eriksen hos OsloMet

Ingunn Marie Eriksen på Twitter

NOVA på Facebook

NOVA på Twitter

OsloMet på Facebook

OsloMet på Twitter


Bok: De andres skole

Bok: Elevenes psykososiale miljø 

Utdanningsnytt: Ungdommar får bot for dårlege karakterar

Forskning.no: Skolestress og press: «Jeg føler meg som en taper, egentlig»

OsloMet: Hvordan påvirker foreldrene norske ungdommers skolestress?


Mitt første intervju med Ingunn Marie Eriksen

Mitt andre intervju med Ingunn Marie Eriksen

Mitt intervju med Idunn Seland


Lektor Lomsdalens innfall på sosiale media:
Instagram: @lektorlomsdalen
Twitter: @lektorlomsdalen
Bluesky: @lomsdalen.bsky.social
Mastodon: @Lomsdalen@oslo.town
Facebookside: Lektor Lomsdalen
Facebookgruppe: Lektor Lomsdalens innfall


Abonnér på podkasten:

AcastApple PodcastsGoogle PodcastsCastBoxiTunesRSSSoundCloudSpotifyTuneIniHeartRadio


Denne podkastepisoden er reklamestøttet:
Denne podkastepisoden er produsert med støtte fra Cappelen Damm Utdanning og inneholder derfor reklame for en av produktene fra eller tjenestene til Cappelen Damm Utdanning. Les mer om reklame på Lektor Lomsdalens innfall her.

2 kommentarer om “LL-367: Ingunn Marie Eriksen om foreldrepress og skolepress”

Legg igjen en kommentar