Cecilie Udberg-Helle om tilpasset opplæring for evnerike elever

Reprise fra 18. juni 2019.

Evnerike elever, elever med høyt eller ekstraordinært læringspotensiale, eller høyt begavede elever. Uansett hva man kaller dem, hvordan tilpasser vi skolen på en god måte for disse elevene slik at også de får utbytte av skolen og opplever mestring i skolen? Hva når de har utfordringer eller diagnoser som kompliserer bildet? I denne reprisen fra 2019 henter jeg frem intervjuet med Cecilie Udberg-Helle for å se på hvordan vi møter disse elevene, både de evnerike elevene og de såkalte 2e-elevene (twice exceptional).

Reprisen på Spotify
Reprisen på Soundcloud
Reprisen på Apple Podkaster

Intervjuet på podkasten


Masteroppgave: Why let them walk when they can fly? Tilpasset opplæring og høyt begavede barn

Masteroppgave: Den gode skuleleiaren: ei narrativ analyse av læraren sine perspektiv på leiing

Masteroppgave: Det ene mennesket Fortellinger om ufrivillig skolefravær – En narrativ analyse av møter mellom foreldre og hjelpeapparat


Evnerike barn: Evnerike underytere

UiO: Evnerike elever får utilstrekkelig hjelp

Forskning.no: Evnerike barn kan bli ensomme

Vårt Land: Evnerike elever underpresterer

Bok: Evnerike elever og tilpasset opplæring

Barnehage.no: Forsker med fersk doktorgrad om evnerike barn: Barnehagen feiltolket jente og koblet inn barnevernet

Utdanningsforskning: Forsering og akselerasjon for evnerike elever: Det dårligste av de beste alternativene

Utdanningsforskning: Evnerike barn – en pedagogisk og spesialpedagogisk utfordring

Utdanningsforskning: Sentrale utfordringer ved definisjon, utredning og identifisering av evnerike barn

Bergens Tidende: Vilde ble syk av å gå på skolen


Mitt første intervju med Astrid Lenvik

Mitt andre intervju med Astrid Lenvik

Mitt intervju med Kai Håkon Sunde

Mitt første intervju med Helga Bjørke Harnes

Mitt intervju med Jørgen Smedsrud

Mitt intervju med Kari Kolberg

Lektor Lomsdalens innfall på sosiale media:
Instagram: @lektorlomsdalen
Twitter: @lektorlomsdalen
Bluesky: @lomsdalen.bsky.social
Mastodon: @Lomsdalen@oslo.town
Facebookside: Lektor Lomsdalen
Facebookgruppe: Lektor Lomsdalens innfall


Abonnér på podkasten:

AcastApple PodcastsGoogle PodcastsCastBoxiTunesRSSSoundCloudSpotifyTuneIniHeartRadio


Denne podkastepisoden er reklamestøttet:
Denne podkastepisoden er produsert med støtte fra Fagbokforlaget og inneholder derfor reklame for en av produktene fra eller tjenestene til Fagbokforlaget. Les mer om reklame på Lektor Lomsdalens innfall her.

Legg igjen en kommentar