Astrid Lenvik om barn med ekstraordinært læringspotensial

Reprise fra 27. februar 2018.

Podkasten har hatt en del gjentagende emner, og en av de som har skapt en del oppmerksomhet er temaet om elevene med ekstraordinært læringspotensial eller andre navn for det samme fenomenet. Det er ikke så underlig all den tid denne gruppen eleven ofte er en utfordring med tanke på tilpasset opplæring. Undervisningen i norsk skole skal være tilpasset mange elever, elevgrupper, og forutsetninger – en av disse gruppene er elevene med ekstraordinært læringspotensial. Jeg snakket derfor med Astrid Lenvik, som var stipendiat ved Universitetet i Bergen, og en del av forskergruppen på spesialpedagogikk om disse elevene. Hun holdt da på med en doktorgrad om temaet. Vi snakket om arbeidet med oppgaven, og hva som definerer denne elevgruppen. Vi snakket også om hvordan vi som skoler og lærere best kan tilpasse opplæringen til elevene.

Reprisen på Spotify
Reprisen på Soundcloud
Reprisen på Apple Podkaster

Intervjuet på podkasten


Astrid Lenvik på Facebook

Astrid Lenvik på Twitter

Astrid Lenvik hos UiB


Forskergruppen for spesialpedagogikk

Naturfagssenteret

Matematikksenteret

Lykkelige barn

Lykkelige barn på Facebook

Nasjonalt kompetansesenter for evnerike barn

Nasjonalt kompetansesenter for evnerike barn på Facebook


Forskersonen: En god skole for evnerike, talentfulle elever er en god skole for alle

Forskning.no: Lærere mener at de kan for lite om de smarteste elevene

Dagbladet: Barn med høy intellektuell kapasitet har også rett på spesialundervisning

Aftenposten: De sterke elevene har krav på å bli ivaretatt!

Utdanningsnytt: Nyttig bok om evnerike barn

Læringsmiljøsenteret: Er det lov å være flink?

Dagbladet: Har du et evnerikt barn?

Krumelurebloggen: Kjennetegn for evnerike barn

Utdanningsforskning: Evnerike barn – en pedagogisk og spesialpedagogisk utfordring

Aftenposten: Hvem er disse barna?


Mitt andre intervju med Astrid Lenvik

Mitt intervju med Kai Håkon Sunde

Mitt første intervju med Helga Bjørke Harnes

Mitt første intervju med Cecilie Udberg-Helle

Mitt intervju med Jørgen Smedsrud

Lektor Lomsdalens innfall på sosiale media:
Instagram: @lektorlomsdalen
Twitter: @lektorlomsdalen
Bluesky: @lomsdalen.bsky.social
Mastodon: @Lomsdalen@oslo.town
Facebookside: Lektor Lomsdalen
Facebookgruppe: Lektor Lomsdalens innfall


Abonnér på podkasten:

AcastApple PodcastsGoogle PodcastsCastBoxiTunesRSSSoundCloudSpotifyTuneIniHeartRadio


Denne podkastepisoden er reklamestøttet:
Denne podkastepisoden er produsert med støtte fra Fagbokforlaget og inneholder derfor reklame for en av produktene fra eller tjenestene til Fagbokforlaget. Les mer om reklame på Lektor Lomsdalens innfall her.

Legg igjen en kommentar