Kristin Whitehouse om overgangen fra barnehage til skole for barn med autisme

Reprise fra 5. juni 2018.

En viktig problemstilling som ofte nevnes i ulike intervjuer på podkasten er hvordan overgangene mellom barnehage og skole, mellom ulike skoleslag, og opp til videregående, håndteres. Særlig for elever med særlige utfordringer. Hvordan ser egentlig dette ut fra et foreldreperspektiv? Hva er særlig viktig for foreldrene at blir ivaretatt i slike sammenhenger. I denne reprisen henter jeg frem intervjuet mitt med Kristin Whitehouse som da i 2018 var en mor til en gutt med autismespekterdiagnose som sto foran overgangen fra barnehage og over i skole. Vi snakket om hvordan overgangen kan foregå, hva som er viktig for henne, og hva som er viktig for hennes sønn. Vi er også innom de tilpasningene som skolen og kommunen kan gjøre for at dette skal være så vellykket som mulig.

Reprisen på Spotify
Reprisen på Soundcloud
Reprisen på Apple Podkaster

Intervjuet på podkasten


Autismeforeningen

Bergens Tidende: Bedre hverdag med riktig hjelp

Autismeforeningen: Overgangen fra barnehage til skole

UiO: Masteroppgave: Overgangen fra barnehage til skole for barn med Autismespekterforstyrrelse

Utdanningsdirektoratet: Overganger for barn og unge som får spesialpedagogisk hjelp eller spesialundervisning


Mitt intervju med Stian Orm

Mitt intervju med Hedda Gjesti Tjäder

Mitt intervju med Ellen Kathrine Munkhaugen

Mitt intervju med Elisabeth Hesjedal

Mitt intervju med Bjørg Mari Hannås

Lektor Lomsdalens innfall på sosiale media:
Instagram: @lektorlomsdalen
Twitter: @lektorlomsdalen
Bluesky: @lomsdalen.bsky.social
Mastodon: @Lomsdalen@oslo.town
Facebookside: Lektor Lomsdalen
Facebookgruppe: Lektor Lomsdalens innfall


Abonnér på podkasten:

AcastApple PodcastsGoogle PodcastsCastBoxiTunesRSSSoundCloudSpotifyTuneIniHeartRadio


Denne podkastepisoden er reklamestøttet:
Denne podkastepisoden er produsert med støtte fra Fagbokforlaget og inneholder derfor reklame for en av produktene fra eller tjenestene til Fagbokforlaget. Les mer om reklame på Lektor Lomsdalens innfall her.

2 kommentarer om “Kristin Whitehouse om overgangen fra barnehage til skole for barn med autisme”

Legg igjen en kommentar